Automation – nyckeln till Sveriges framtid

Ledare · Björn Andersson · Senior Vice President · Prevas AB · 2009-06-23

Så här mitt i det tuffaste konjunkturläget sen mannaminne spelar Automation Region en viktig roll: Att hjälpa svensk industri till att komma ur krisen med stärkt konkurrenskraft!

I konkurrensen med lågkostnadsländer kan vi här i Sverige utnyttja några av våra styrkor – högt ingenjörskunnande och effektiva arbetsprocesser. Industrirobotar och annan automationsutrustning kostar i stort sett lika mycket i Asien som här i Sverige. Genom smart utnyttjande av automation i vår industri kan vi i många fall bli mycket konkurrenskraftiga, såväl med pris som kvalitet.

Med den samlade kompetensen i de automationsföretag som finns i vår region kan vi skapa unika och mycket effektiva automationslösningar för industriföretag i Sverige. Inte att förglömma är också att våra automationslösningar kan vara mycket attraktiva på en världsmarknad.

Men det krävs att vi startar nu! IT- och automatiseringsprojekt tar i genomsnitt 12-18 månader att genomföra. För att vara beredda på att ta till vara på fördelarna när konjunkturen väl vänder uppåt måste vi börja direkt, vilket också våra tyngsta industriföretag har insett – dock än så länge bara ett fåtal. Varor och tjänster är dessutom både lättillgängliga och billiga nu. Vi har också i ett längre perspektiv brist på ingenjörer i Sverige, vilket gör att vi framöver i en kommande högkonjunktur kommer att få svårt att få tillgång till rätt kompetens.

Vi på Prevas är mycket glada att vi under vårt 25e verksamhetsår nu flyttat in i nya fräscha lokaler i Västerås Science Park (Teknikbyn). Ett av syftena med flytten har varit att komma närmare Automation Center och det företagskluster som finns här. Vi är vana att agera tillsammans med partners i våra industriprojekt och har därför sedan starten varit mycket engagerade i bildandet av både Automation Region och Automation Center. Låt oss nu agera tillsammans och assistera våra svenska industriföretag för att skapa konkurrenskraft i världsklass!

PS. Ge ett tips till våra ungdomar som ska utbilda sig under dessa svåra tider – framtidsyrket är automationsingenjör! DS.

Björn Andersson · Senior Vice President · Prevas AB