Automation Region 2012 – en sammanfattning

Artikel · 2012-12-19

För Automation Region har 2012 inneburit en uppväxling på många plan. Vi har fått ordentlig fart bland våra medlemmar och partner i Stockholm, vi har dragit igång en mängd olika delprojekt och vi har haft fler utåtriktade aktiviteter än någonsin – främst genom våra mässengagemang och releasen av boken om roboten Cax. Till detta tillkommer en stadig tillströmning av medlemsföretag. Här följer en reflektion över de viktigaste händelserna under 2012.

Processledare Helena Jerregård vid en presentation av Automation Region
i Mackmyras monter på Scanautomatic.

Det har varit ett bra år med mycket arbete och många positiva initiativ för Automation Region. Vi har vid årsskiftet 66 medlemsföretag och ett 20-tal partner, stödorganisationer och sponsorer. Årets sista medlem blev Mackmyra Svensk Whisky, vilka knappast behöver någon närmare presentation. De är dock inte mindre välkomna för det – tvärtom, de representerar vår satsning på att engagera ännu fler användarföretag!

Det har emellertid hänt mycket mer än så. Nedan följer en sammanfattning från de ansvariga inom våra många olika initiativ och verksamhetsområden. Med denna tillbakablick ser vi fram emot ett både spännande och Gott Nytt År!

Processledning

PIA

Under 2011 arbetade Automation Region tillsammans med ProcessIT och processindustriella centra i Lund och Linköping med att ta fram en nationell agenda för processindustriell automation (PIA). Slutsatserna var att vi måste samverka och kraftsamla med betydligt större resurser än tidigare om Sverige ska behålla och stärka sin position. I år beviljades medel från Vinnova för att gå vidare med nästa steg.

Målet är att skapa ett industriellt nationellt ledarskap och en nationell samverkansplattform för projekt, nätverk, kompetens och FUI-program (forskning, utveckling, innovation). Projektet avslutas med konferensen Automation Summit den 5-6 september 2013 i Västerås.

STREAM

STREAM (SusTainable smaRt Efficient AutoMation) är en utmaningsdriven förstudie, finansierad av Vinnova. STREAM ska adressera den svenska industrins utmaning att med metodik som leder till snabbhet, precision och kostnadseffektivitet möta kundernas krav och konkurrensen på världsmarknaden. Genom att ta avstamp i praktiska fallstudier från olika branscher kombineras modulbaserad integrering av programvara med öppet utbyte av idéer och lösningar – Open Innovation.

AIR

Vi har beviljats 5,4 miljoner kronor från Tillväxtverket för att fortsätta utveckla Automation Region genom projektet AIR (Automation Innovation Region). Motsvarande medfinansiering kommer dessutom från Mälardalens högskola, Länsstyrelsen Västmanland och Västerås Science Park. AIR ska öka den innovativa förmågan hos medlemsföretagen med ett antal aktiviteter för att bygga upp uthålliga innovationsprocesser. Flera av aktiviteterna har ett genusfokus, där bland annat ett team av kvinnliga innovationspiloter – AIR FORCE – ska initiera gemensamma processer och leda en tankesmedja för nya innovationer.

SICS

I maj etablerades SICS (Swedish Institute of Computer Science) i Västerås vilket stärker regionens innovationssystem inom främst uppdragsforskning. Satsningen sker i samarbete med MRTC (Mälardalen Real-Time Research Centre) vid Mälardalens högskola och i samverkan med Automation Region.

– SICS etablering stärker våra medlemsföretag genom en ökad spridning av resultat och kompetens från högskolan, säger Helena Jerregård, Automation Regions processledare och vd för SICS i Västerås. Detta stärker konkurrenskraften för såväl Mälardalens högskola som för regionen generellt.

Hello World

Sommarkursen för att öka teknikintresset bland gymnasietjejer drivs av Automation Region i samarbete med Västerås stad och Eskilstuna kommun. Den genomfördes i år för fjärde gången och totalt har 155 gymnasietjejer deltagit. Cirka 90 procent av deltagarna svarar att ”kursen var mycket bättre än mina förväntningar”. Tjejerna delas in i projektgrupper och har sammanlagt arbetat med 34 externa projektuppdrag.

Av de som har planer på att läsa vidare svarar 65 procent att de ändrat sin inställning om att studera på Mälardalens högskola. Av uppdragsgivarna som besvarat vår utvärdering anser alla att det levererade resultatet från projektarbetet var bättre än förväntat.

Cax – den trettonde roboten

För att öka teknikintresset bland barn har Automation Region gett ut en barnbok, ”Cax – den trettonde roboten”. I boken får barnen möta roboten Cax som letar efter sina släktingar bland all vardagsteknik; en saga som är rolig, klurig och full av experiment.

– Boken säljs till förmån för nya projekt som stimulerar barns teknikintresse, berättar biträdande processledare Karolina Winbo. Detta är vårt bidrag och vi hoppas att vi får möjlighet att ge ut många fler …

Automationsnästet

Automationsnästet, industrins svar på Draknästet, gästade M.A.X-mässan i oktober där ”drakarna” inför publik gav råd och dåd kring frågeställningar om automation.

– Tanken är att kunna erbjuda tillverkningsindustrin ett leverantörsoberoende forum för rådgivning kring automation, berättar projektledare Tord Käck.

Bild från scenen vid det lyckade Automationsnästet på M.A.X-mässan i oktober.

Automationsnästet på M.A.X var ett lyckat arrangemang som gav gensvar i media, inom industrin och i liknande kluster som Automation Region. Under 2013 kommer vi att utveckla ett samarbete med tidningen Ny Teknik, där vi gör ett ”näste” i alla de åtta automationsbilagor som Ny Teknik ger ut under året. Andra kluster har också hört av sig med förfrågningar om att sätta upp Automationsnästen i sina forum.

Under 2013 ska vi utveckla Automationsnästet vidare med målet att göra det till ett vedertaget begrepp inom industrin. Bland annat ser vi en möjlighet att koppla till någon form av ”Automationslots” som kan ta vid efter ett näste för att stödja företagen fram till konkreta projekt. Vidare ska vi titta på andra forum och former för nästet, där en ”light”-version känns angelägen för att erbjuda fler företag de möjligheter som en medverkan ger.

ARKEN

Projekt ARKEN satte segel i juli och erbjuder sedan i augusti utbildningar i bland annat LabView, Elsäkerhet, ESD, Ledarskap och Försäljning och mycket annat. Våra deltagande företag har bjudit in till intressanta luncher där vi fått insyn i och lärt oss mer om varandras verksamheter och kompetens. ARKENs lunchaktiviteter har exempelvis handlat om C++, agila metoder, coachning och mentorskap.

ARKEN; ett sjökort för säkrare kryssning mot kompetens!

– Som ett resultat har vi höjt kompetensen hos de hitintills 120 deltagarna, berättar projektledare Nina von Krusenstierna. Några av företagen har tack vare nya kontakter inom ARKEN kunnat ropa hem ramavtal i samverkan med andra företag.

Våren är fylld med erfarenhetsöverföring och nätverkande. Vi kommer starta samarbeten som handlar om hur vi kan bli ännu bättre på att rekrytera, hur vi får tydligare kontakter mot lärosäten som Teknikcollege och YH och där utbildningarna för deltagarna utökas ytterligare. Vi har ett lika spännande som lärorikt år framför oss!

Automationsmässor

Automation Region medverkade med egen monter på höstens viktiga branschmässor – M.A.X (Manufacturing & Automation Expo) i Stockholm och Scanautomatic/ProcessTeknik i Göteborg. Våra medlemsföretag bjöds in att ställa ut tillsammans med oss och responsen blev mycket god. De företag som medverkade var Addiva, Condesign, Copa-Data, EIE Maskin, Horner APG, Koteko, LÅ-Konsult, Metrum, Prevas, Rejlers, Siemens och Smidja.

– Trots att båda mässorna hade något färre besökare än vad som förväntades så var de utställande företagen i Automation Regions montrar över lag nöjda när de intensiva mässveckorna var avslutade, berättar mässansvarige Stefan Hollertz. Vi har nu etablerat ett mycket bra samarbete med båda mässorna, vilket bådar gott inför framtida genomföranden. Både Scanautomatic/ProcessTeknik och M.A.X arrangeras nästa gång under hösten 2014.

En av höstens samlingsmontrar – givetvis var även roboten Cax på plats.

Tillsammans med Västerås stad och ABB arrangerade Automation Region också en paketresa till Göteborg i samband med Scanautomatic/ProcessTeknik. De cirka 60 delegaterna från stora och små företag kom i huvudsak från Mälardalsregionen och arrangemanget inkluderade bland annat tågresa, boende i Göteborg samt socialt program med middag på Universeum, Nordens största Science Center. Deltagarnas utvärdering av arrangemanget var mycket positiv, vilket inspirerar till liknande satsningar i framtiden.

Stockholmsregionen

Under 2012 har Automation Regions aktiviteter i Stockholmstrakten tagit fart. I samarbete med planeringsgruppen – där Siemens, Rejlers, Beijer, Rockwell och Stockholm Business Region ingår – har vi genomfört en serie frukostmöten med fokus på övergripande automationsteman som belyser trender, förklarar olika typer av automation och varför det är viktigt att automatisera.

Först ut var Sveriges ”Lean-guru” Hans Reich från Produktionslyftet och Chalmers Professional Education tillsammans med Raymond Fernström, vd på Tebex Cable Assemblies. De berättade om Tebex lyckade Lean-resa på temat ”Lean och automation ger konkurrenskraftig produktion”. Vid nästa möte ställde vi frågan ”Vad är Functional Safety?”, där Johan Ydeskog och Martin Brolin från Rockwell Automation guidade oss kring hur vi ska tänka Lean vid integrering av automation och funktionssäkerhet i produktionsanläggningar.

”Fördubbla produktiviteten på några få år – är det verkligen möjligt?” Jodå, att det är möjligt fick vi höra av Gert Frick, ansvarig för Scanias fortsatta Lean-resa. Han förklarade hur Scania ska fördubbla produktiviteten från 2010 till 2015. Per-Erik Johansson från DynaMate Industrial Services berättade därefter om ”Lean Energy – med fokus på kundens lönsamhet”; genom att tänka i nya banor som utgår från kundernas krav och lönsamhet skapas förutsättningar för lönsam och energieffektiv produktion, underhåll och logistik.

– Flera nya företag i Stockholmstrakten har kommit med som medlemmar under året, mycket tack vare dessa aktiviteter, säger Stockholmsansvarige Gunnar Iggendal. Ett exempel är Hugo Tillquist AB, aktiva inom kraftautomation och smarta elnät, som vill vara med och utveckla området ytterligare.

Allt fler ser fördelarna med att vara med i Automation Region för att få inspiration och nya kontakter samt lära sig mer om alla möjligheter till effektivitet och lönsamhet som ny automationsteknik erbjuder. Det lovar gott inför 2013!

Automation Student

Den 10 oktober delades stipendiet Automation Student ut för tredje året i rad, den här gången i samband med branschmässan Scanautomatic/ProcessTeknik. Tävlingen är öppen för studenter från yrkeshögskolor och från tre- eller femåriga universitetsutbildningar. Vinnare blev Marina Rantanen från KTH med sitt examensarbete om en ny drivenhet för scenvagnar. Prisutdelare var Fredrik Karlsson, redaktör för Ny Teknik Automation, och juryns motivering löd:

Vinnaren i Automation Student 2012 har presterat ett examensarbete av hög ingenjörsmässighet – från analys till konstruktion och test av fungerande prototyp. Projektplan och gedigna referenser inger kvalitetskänsla och visar förståelse för utvecklingsarbetet som helhet.

Marina Rantanen, stolt vinnare av Automation Student, här flankerad av
Ny Tekniks Fredrik Karlsson och Automation Regions Helena Jerregård.

Marina Rantanen har utfört sitt examensarbete på scenteknikföretaget Visual Act med att utveckla en drivenhet till ett autonomt vagnssystem för hantering av tung dekor. Tester visar att det nya systemet ger såväl bra köregenskaper som god lastförmåga. Vi gratulerar även våra två ”runner-up” Ellen Lindewall från Högskolan i Halmstad och Johan Nohlert från Chalmers tekniska högskola för väl genomförda examensarbeten.

Automationsgrupperna

Kommunikationsgruppen

Kommunikationsgruppen har under 2012 haft tio träffar och drivit en rad olika aktiviteter. Vi har valt ut och planerat mässdeltagande, monter- och kringaktiviteter, resor etcetera samt arbetat för att stärka studenttävlingen Automation Student ytterligare och även initierat en reklamsatsning för rekryteringsmässan Jobb Shop med ett antal PR-initiativ runtom i landet.

Gruppen har medverkat vid planeringen av nätverksstärkande aktiviteter såsom Night Aut och julminglet samt bidragit med input till övriga aktiviteter som genomförs inom Automation Region. Kommunikationsgruppen arbetar även aktivt för att Automation Region ska synas i både media och sociala media, bland annat genom initieringen av vår Facebook-sida. Ledare för Kommunikationsgruppen är Pamela Christensson.

Affärsutvecklingsgruppen

Affärsutvecklingsgruppen arbetar övergripande för att generera fler affärer för medlemmarna. Detta gör vi genom olika aktiviteter som föreslås av gruppens medlemmar. I år har vi exempelvis genomfört fyra Automation Expo: I Uppsala, Västerås, Nyköping och Ludvika. Dessa arrangemang kommer vi att driva och utveckla vidare. Vi gläds också åt Automationsnästets framgångar, ursprungligen en idé från gruppen men som har växt till att etableras som en egen aktivitet inom Automation Region. Den som tycker att arbetet i Affärsutvecklingsgruppen verkar intressant är välkommen att kontakta gruppledare Christer Gerdtman.

Kompetensgruppen

Tänkvärt: Information om våra företag och de jobb som erbjuds inom branschen har nått över 8 000 elever i år. Ingenjörer från hela Sverige kommer till Västerås för att få arbete – för att inte tala om alla de tjejer som upptäcker vår bransch. Nyexaminerade studenter flyttar till och med hit bara för att det finns jobb här. Lite så jobbar vi i Kompetensgruppen under ledning av Björn Nordén!

Innovationsgruppen

Denna grupp har byggts upp under året, men med ett första möte i mitten av december har Innovationsgruppen inte påbörjat sitt praktiska arbete. En av tankarna bakom gruppen är att den ska utgöra ett stöd för AIR-projektet som nämnts ovan. Ledare för Innovationsgruppen är Tomas Lagerberg.