Automation Region i Almedalen

Notis · 2009-08-25


För första gången samarbetade Stockholm-Mälardalsregionens aktörer under Almedalsveckan 28 juni till 2 juli för att skapa en dialog kring regionens förutsättningar och utmaningar. Automation Region deltog den 29 juni med ett längre pass med Västerås stad som arrangör: ”Hur tar man tillvara på en världsposition? – en föreläsning och workshop om automation och robotik i Stockholm-Mälardalsregionen”.

Båten vid kajen var en del av ett unikt samarbetsprojekt mellan aktörerna i Stockholm-Mälardalsregionen. Under Almedalsveckan gjordes gemensam sak och kraftsamling för att skapa uppmärksamhet kring förutsättningar och utmaningar för Sveriges tillväxtmotor. Vi bjöd på intressanta seminarier, politiska samtal och inte minst trevligt umgänge.


Sven-Arne Paulsson vid föreläsning under Almedalsveckan.

Tyvärr kom det inte alltför mycket ”allmänhet” till arrangemangen, men många kontakter knöts ändå. Framför allt kunde aktörer från olika regioner både när och fjärran diskutera upplägg och framtida möjligheter. En av dem var Bengt Pålsson från Upplands Väsby Promotion:

”Stockholmsregionen gjorde i år en kraftfull insats under Almedalsveckan, ett samarrangemang mellan bland andra Stockholm Business Region, Stockholm Business Alliance (ett regionalt partnerskap) och Mälardalsrådet. På Stockholmsbåten i Visby hamn deltog ca 600 personer i olika arrangemang och seminarier, en manifestation om att regionen numera samarbetar på ett konstruktivt och framgångsrikt sätt. Under det gemensamma varumärket ”Stockholm – the Capital of Scandinavia” visade ett antal kommuner upp flera intressanta projekt.

En av dem var Västerås som lyfte fram Automation Region, ett företagskluster med internationell dragningskraft där regionen bland annat arbetar för att hitta fler internationella investerare. Diskussionen i samband med seminariet fokuserade på vad som kan göras för att öka aktivitetsnivån för att få ut budskapet till oss som bor i regionen, men framför allt till de internationella aktörer som styr de investeringar som görs. Stockholmsregionen har en internationellt stark ställning inom området automation och har alla möjligheter att attrahera kompetens, kapital och företag.

Almedalsveckan – i år större än någonsin – är en mycket spännande arena för kontakter och diskussioner som får en allt större betydelse. Den som har koll på programmet kan här hitta en mängd intressanta mötesplatser för att lyssna på eller delta i debatten. Fler ”vanliga” människor borde ta tillfället i akt att spendera några dagar på Almedalsveckan för att få en större insikt i samhället vi lever i!”


Tiina Mykkänen, Tillväxt Gotland.

En annan representant på plats var Tiina Mykkänen från Tillväxt Gotland, som också gillade Automation Regions upplägg:

”Intressant att höra om Automation Region och den regionala satsning de gjort. Vi jobbar på att få till liknande samarbete, men inom ”våra” branscher som exempelvis turistnäringen samt jordbruks- och livsmedelsproduktion. Vi skulle gärna se ett samarbete kring till exempel marknadsföringen av Gotland, att samlas under ett gemensamt varumärke. Här är Automation Region både ett inspirerande exempel och ett upplägg för benchmarking.

Sedan är ju Almedalen som fenomen fantastiskt för Gotland, även om jag önskar att ännu fler gotlänningar inser hur stort det är. Jag träffade en företagsrepresentant som berättade att han lyckades träffa alla nyckelpersoner under en vecka, något som annars hade tagit ett år. Alla är här! Makthavare går omkring i skjorta eller t-shirt och tar sig tid att tala med folk, allt är fritt och till för alla.”