Automation Region ❤️ Arctic Game

Notis · 2023-03-22

Spelindustrin och automationsindustrin – två skilda men också lika branscher som båda behöver locka fler medarbetare till norra Sverige. Nu ingår Automation Region och Arctic Game, ett kluster för spelindustrin i norra Sverige, ett partnerskap för att tillsammans verka för stärkt kompetensförsörjning och attraktionskraft i norr.

Ulf Olofsson på Automation Region och Daniel Wilén på Arctic Game.

– Det finns stort intresse från industri- och automationsföretag att se hur gamingindustrin tar fram sina lösningar. Vi ser att det finns mycket att lära kring UX, digitalisering och visualisering, för att nämna några områden, säger Ulf Olofsson, affärsutvecklare på Automation Region i Skellefteå. Vi vill föra samman Arctic Game med våra medlemmar för att verka branschöverskridande och ta till vara den stora kompetens som finns här, tillägger han.

Arctic Game startades 2016 utifrån ett ökat behov av att attrahera och behålla den kompetens som utbildades i och runt regionen. Då fanns fem företag inom gamingbranschen – idag finns det cirka 70 företag och startups inom Arctic Game, som inkluderar kommunerna Umeå, Skellefteå, Luleå och Boden.

– Genom Arctic Game stärker vi regionens attraktionskraft och skapar nya jobb och företag inom spel. Det genererar många kreativa yrken som kompletterar alla de arbetstillfällena som finns inom industrin, säger Daniel Wilén, Managing Director på Arctic Game. Genom samarbetet med Automation Region stärker vi kopplingen till annan industri och får förhoppningsvis fler möjligheter till spännande innovationsprojekt i skärningspunkter mellan spel och övriga näringar, tillägger han.

Vill du veta mer om samarbetet och hur du kan dra nytta av det? Kontakta Ulf Olofsson!

Sedan 2016 har Arctic Game arbetat för att skapa en strategisk plattform för spelindustrin i norra Sverige. Arctic Game arbetar med affärsutveckling, investeringsstöd, initiera spelutbildningar, skapa spelevent och ett starkt spelcommunity. Inom regionen finns det cirka 75 spelbolag, ungefär 500 personer som jobbar inom spelindustrin och 14 spelutbildningar på både universitets och YH-nivå. Skellefteå Science City har uppdraget att driva Arctic Game, men det ägs av kommunerna Umeå, Skellefteå, Luleå och Boden och finansieras av externt finansierade projekt. Arctic Game är nu norra Europas snabbast växande spelkluster.

Text: Elin Glimberg