Automation Region – avgörande för PiiAs tillkomst och framtida utveckling

Ledare · 2014-09-30

Anders OE Johansson, programchef PiiA

Arbetet med att etablera PiiA – Processindustriell IT och Automation – som ett nationellt program kom igång på allvar redan i februari 2011. I samband med ett seminarium på Grand Hôtel i Stockholm kring denna agenda så samlades olika aktörer från hela landet, bland andra dåvarande processledare Helena Jerregård från Automation Region.

I det fortsatta arbetet har därefter representanter från Automation Region ständigt varit med och de har från sitt nätverk även engagerat olika forsknings- och industriaktörer. Med deras engagemang från Mälardalen, kombinerat med ProcessIT i norr och PIC-Li/PIC-Lu (Processindustriellt Centrum i Linköping respektive Lund) i söder, hade vi redan från start den viktiga nationella täckning som behövdes. Ett år senare var det jag och Automation Regions processledare som tillsammans presenterade den nationella agendan.

När vi sedan med stöd från VINNOVA kom att utgöra något av en pilot kring hur arbetet går till för att gå från agenda till ett strategiskt innovationsprogram, etablerades den ledningsgrupp som fortfarande leder PiiA, det vill säga jag själv, Helena Jerregård (idag vd SICS Västerås), Per Levén (ProcessIT) och Bernt Nilsson (PIC-Lu). Senare tillkom även vår kommunikatör Björn Stenvall, även han med ett förflutet inom Automation Region. Tillsammans med de andra tillskyndarna, som vi numera kallar grundande miljöer, var Automation Region avgörande för det nätverk vi ville bygga upp med regionala noder med stark direktkoppling till industri och akademi.

Med Karolina Winbo och Mikael Klintberg som nya processledare har Automation Region fortsatt att driva på arbetet inom PiiA – det är överhuvudtaget så att det mesta arbetet utförs i de regionala noderna, även om allt hänger samman med den centrala organisationen. Ett stort antal seminarier, workshoppar och frukostmöten har arrangerats i regionen där möjligheterna med PiiA på ett mycket förtjänstfullt sätt har presenterats. I Automation Regions fall vill jag också framhålla deras tydliga koppling till och engagemang från branschens leverantörer, eftersom det är där vi tror att mycket av innovationer, tillväxt och nya tankar kommer att utvecklas och där Automation Regions betydelse inte nog kan framhållas.

Det vi inom PiiA vill göra på olika sätt är att dra nytta av alla de styrkor som finns i de grundande miljöerna, vilket är en av anledningarna till att vi nu den 21-22 oktober genomför PiiA Summit i Västerås. Automation Region, med erfarenhet av sin lyckade konferens Automation Summit fjol, är med som huvudarrangör och medverkar aktivt kring både program och marknadsföring. Jag vill passa på att verkligen uppmana alla att anmäla sig till PiiA Summit, vilket går utmärkt att göra via Automation Regions hemsida. För de som någon gång i förlängningen vill söka och bygga projekt inom PiiA-området är ett deltagande på PiiA Summit en viktig förutsättning med högintressanta och aktuella presentationer. Dessutom är det ett perfekt sätt att närmare lära känna personerna bakom såväl PiiA som Automation Region – och samtidigt kanske vara lite bättre förberedd inför framtiden.

Anders OE Johansson
Programchef PiiA