Automation Region efterlyser!

Notis · 2013-10-31

Automation Region söker företag som kan tänka sig vara värd för ett Automation Expo, företrädesvis större företag som har lokaler för utställning och föreläsning. Vi söker i första hand slutkunder som expovärdar, där våra medlemsföretag och besökare kan träffa varandra och värdens representanter i dennes lokaler för att uppnå enkla och effektiva möten. Företagen behöver inte vara medlemmar i Automation Region. Skicka ditt förslag till mikael.klintberg@automationregion.com!