Automation Region etablerar ny nod i Skellefteå

Artikel · 2021-11-30

Automation Region arbetar för att stärka den svenska industrins konkurrenskraft med hjälp av forskning och innovation. Nu förstärker vi vårt nationella fokus och erbjudande genom att etablera en regional nod för Västerbotten och Norrbotten med bas i Skellefteå.

Catarina Berglund, processledare Automation Region, och Anja Palm, näringslivschef i Skellefteå kommun.

– Genom att koppla ihop Sveriges starka industriella miljöer kan vi skapa bättre möjligheter att utnyttja våra spetskompetenser och driva utvecklingen av framtidens industri, säger Catarina Berglund, processledare på Automation Region.

Kompetensutmaningen central

För utvecklingen av den nya noden i Västerbotten och Norrbotten rekryteras just nu en affärsutvecklare till Skellefteå. Verksamheten kommer bland annat omfatta aktiviteter som syftar till att sprida kunskap, förstärka nätverk och underlätta utveckling av innovationer, produktion och nya affärsmodeller.

– Vi vill samla våra industriföretag och bygga ett engagemang kring digitalisering och automation, säger Anja Palm, näringslivschef i Skellefteå kommun. Vi har många starka företag här men också de som har en utvecklingsresa att göra. Det är lättare att lära av varandra och samverka om det finns en gemensam mötesplats.

Industribolagen i Västerbotten och Norrbotten konkurrerar i regel inte om samma kunder men däremot om den tillgängliga kompetensen. Det finns en gemensam vilja bland företagen att attrahera nya talanger till regionen och även att höja den generella kunskapen inom automation och digitalisering.

– Företagen måste jobba hårt för att vara attraktiva arbetsgivare men det handlar också om att se vad som kan göras på ett nytt sätt, säger Anja Palm. Automatisering kan vara ett viktigt verktyg för att klara kompetensfrågan och Automation Region har ett framgångsrikt arbetssätt för att stimulera den utvecklingen. För oss är det en stor fördel att samverka med en aktör som ligger i framkant i stället för att bygga upp en egen modell från grunden.

Partnerskap till nytta för industrin

Automation Region har redan ett mycket bra samarbete med näringslivet i Västerbotten och Norrbotten. Med den nya noden och rekryteringen av en affärsutvecklare till Skellefteå formaliseras detta partnerskap. Det ger större möjlighet att driva gemensamma strategiska satsningar inom exempelvis kompetensförsörjning och internationalisering till nytta för industribolagen i de båda regionerna.

– Vi ser stora fördelar med ett ökat samarbete med industrin och akademin i Västerbotten och Norrbotten. Utmaningarna inom exempelvis kompetensförsörjning, digitalisering och utveckling av nya affärsmodeller är desamma. På en nationell strategisk nivå, och med våra lärdomar från pandemin, handlar det också om att förstärka försörjningskedjorna inför framtida påfrestningar på samhället.

Mer information:

Catarina Berglund
catarina.berglund@automationregion.com
073-662 15 20

Anja Palm
anja.palm@skelleftea.se
070-311 35 83