”Automation Region Goes Green”

Ledare · Anna Ragén · VD Jubo Gruppen AB · 2009-05-26

Automation är hållbar utveckling. En av Automation Regions viktigaste uppgifter är att genom automation visa att omvärlden kommer att klara av att möta de krav som företag och samhälle har på sig för att verka för hållbar utveckling. Genom att använda tekniker inom automation kan vi styra och optimera användningen av våra resurser så som el, vatten, fossila bränslen och människor. När vi tänker på ny teknik är det nog inte så många som tänker på att vi genom automation optimerar styrningen av våra resurser vilket sparar energi.

Modern teknik innebär bättre och effektivare styrning av exempelvis motorer, ventilation samt moderna reningsanläggningar. Det är viktigt att minimera utsläppen av fossila bränslen samt minimera risken för farliga och ohållbara arbeten för människan. Denna utveckling kommer vara avgörande för vår framtida miljö.

I debatten om var vi ska lägga Sveriges forskningspengar är det viktigt för Automation Region att trycka på att i denna region finns ett av världens starkaste forskningsområden som jobbar för forskning och hållbar utveckling, vilket leder till hushållning av våra ändliga resurser. Vi är duktiga på att berätta om vilken teknik vi har, men vi behöver bli bättre på att berätta för omvärlden varför denna teknik är bra för oss alla. Får vi inom Automation Region fram detta budskap kommer vi sannolikt också att locka till oss fler studenter till detta teknikområde. Vi inom Automation Region har goda förutsättningar att kommunicera ut till omvärlden att Automation Region är ett världsledande kluster inom styrning av hushållning av resurser för hållbar utveckling alternativt ”grön automation”.

I Dagens Industri kunde vi den 16 maj 2009 läsa i en artikel ”att oljan smörjer lågkonjunkturen”. Vi kunde läsa att utsläppen av koldioxid måste minskas i de rika länderna och det görs bäst med ekonomiska styrmedel och ny teknik. Tekniken finns i Automation Region; ”Automation Region Goes Green” är en möjlighet för en hållbar framtid och tillväxt i Sverige och världen!

Anna Ragén · VD Jubo Gruppen AB