Automation Region i ministersamtal

Notis · 2021-04-29

När utrikeshandelsminister Anna Hallberg gjorde ett digitalt besök i Västmanland för att prata regional exportsamverkan var Automation Region en av de inbjudna aktörerna.

Processledare Catarina Berglund deltog i samtalet för att berätta om Automation Regions insatser och samarbeten inom IndTech – tekniken som gör industrin smartare. Samtalet berörde också hur Automation Region samlar företag, forskare och investerare och samverkar med starka miljöer inom teknikområdet i Europa och USA.

– Ministern är väldigt positiv till det som sker i vår region och hon lyfte fram Västmanland som ett gott exempel vad gäller just internationalisering och samverkan, säger Catarina Berglund. Genom att vi på Automation Region samverkar med spetsmiljöer runt om i landet bidrar vi till bilden av Sverige som en stark exportnation som är framgångsrik inom industriell teknik och bra på samverkan.

Mötet arrangerades inom ramen för initiativet Regional exportsamverkan Västmanland.