Automation Region och Rise driver AI-frågor vid ISPIM Virtual

Notis · 2020-05-29

Under 2018 var Automation Region med och startade en special interest group för utveckling av AI och innovationsledning inom det globala nätverket ISPIM, International Society for Professional Management. Gruppens arbete leds av Helena Blackbright, projektledare på Automation Region, och biträdande professor Stoyan Tanev vid kanadensiska Carleton University.

– Inom den digitala transformationen är AI en central möjliggörare för exempelvis självlärande system och mönsterigenkänning i stora datamängder, säger Helena Blackbright. Samtidigt krävs framgångsrik innovationsledning för att realisera nyttan med nya digitala tekniker.

Den 7-10 juni genomförs ISPIM:s årliga konferens, denna gång virtuellt med över 350 föreläsningar och ett stort utbud av kringaktiviteter, till exempel rundabordssamtal och paneldiskussioner. För att kunna tillvarata och arbeta vidare med insikterna från konferensen har Automation Region inlett ett samarbete med Rise, där Victor Centerholt är projektledare.

– Utvecklingen inom AI och innovationsledning är en prioriterad fråga även för oss på Rise, säger Victor Centerholt. Med gemensamma krafter kan vi stärka vår special interest group ytterligare och även ta initiativ till angelägna utvecklingsaktiviteter mellan ISPIM-konferenserna.

ISPIM Virtual – konferensprogram och anmälan →
Frågor? Kontakta Helena Blackbright för mer information →