Automation Region om digitalisering i Almedalen

Notis · 2016-08-31

Karolina Winbo i Almedalen

Under Almedalsveckan arrangerade Länsstyrelsen i Västmanlands län två seminarier med koppling till de styrkeområden som har identifierats i Affärsplan Västmanland – automation och järnväg. Automation Regions processledare Karolina Winbo medverkade vid seminariet "Smart industri – Västmanland rustar inför digitaliserings­vågen".