Automation Region på Ekot

Notis · 2011-11-30

Andra veckan i november intervjuades Automation Regions styrelseordförande Erik Oja av Radio P4 Västmanland med anledning av det skriande behovet av ingenjörer i regionen. Erik framhöll vikten av att öka kunskapen kring teknikyrken och vad skolan kan göra för att påverka ungdomars val.

– På kort är det förstås att visa upp den arbetsmarknad som finns, att locka de som söker till högskolorna idag att söka rätt utbildning så att de kommer in på rätt spår. Men man måste också titta långsiktigt, hur vi skapar större teknikintresse hos ungdomar. Det är en otroligt viktig fråga för Sverige som land, att vi får fler ingenjörer.

Besök www.sverigesradio.se och sök på ”automation” så kommer denna – och andra relaterade – intervjuer upp som alternativ att lyssna på.