Automation Region på ITFs Automationsdagar

Notis · 2011-02-28

För andra gången medverkade Automation Region på ITF Automationsdagar, som hölls 2-3 februari i Stockholm. ITF är en anrik förening som bildades redan 1961 som en utveckling av den tidigare ”Instrumentteknikerklubben”. ITF är idag en ideell branschförening med över tusen medlemmar inom process- och verkstadsindustrin, universitet och högskolor, myndigheter, tillverkare och leverantörer.

De har runt 1100 medlemmar och många arbetar med instrumentering inom processindustrin, på en instrumentavdelning eller hos en leverantör. Andra arbetar inom utbildningssektorn eller som konsulter och medlemmarna finns inom praktiskt taget alla upptänkliga branscher. En sak har de gemensamt – ett brinnande intresse för industriell automation.


Automation Regions processledare Helena Jerregård i samspråk med Thomas Gustafsson, professor vid Luleå tekniska universitet.

ITF arrangerar varje år Automationsdagar i Stockholm – två konferensdagar och en miniutställning där ”alla” ledande leverantörer till processindustrin är på plats. I år var Automation Region med och visade upp oss i miniutställningen och minglade och knöt kontakter med befintliga och säkert många nya medlemmar. Automation Region och ITF har många gemensamma intresseområden. Först och främst genom vår tydliga fokus på industriell automation och våra medlemsföretag, som många också är med i ITF.

Genom vårt aktiva samarbete inom konsortiet för ProcessIT.EU och ASSEPT (Automating Systems of Systems for Process Industries) blir kopplingen ännu tydligare. Från Automation Region ser vi fram emot att fortsätta och utveckla samarbetet med ITF. Att samverka mellan människor som har ett brinnande intresse för industriell automation ger gyllene tillfällen att knyta kontakter och få ny kunskap som leder till att företagen kan utvecklas, effektiviseras och bli konkurrenskraftiga på en global marknad.