Automation Region på ITFs Automationsdagar

Notis · 2013-02-27

Instrumenttekniska föreningen – för industriell automation (ITF) arrangerade den 6-7 februari en tvådagarskonferens om instrumenterings- och automationsteknik inom process- och verkstadsindustrin. ITFs Automationsdagar har ett högt anseende i branschen och engagerade som vanligt erkända föredragshållare från olika verksamheter inom industri och näringsliv. Automation Region medverkade vid den minimässa som arrangeras parallellt och bilden visar besökare från ABB och Mälarenergi.