Automation Region på klusterkonferens

Notis · 2015-03-30

Automation Region medverkar på klusterkonferens

Den 20-21 maj genomförs Produktionsklustrets årliga konferens, den här gången med fokus på "framtidens framgångsrika verkstäder". Konferensen arrangeras av fordonsindustrin i Sverige i samverkan med VINNOVA, FFI hållbar produktion och Swerea AB. Automation Region är som vanligt på plats för att ta del av de senaste forskningsresultaten och knyta nya kontakter.

För mer information, kontakta Gunnar Iggendal, gunnar.iggendal@automationregion.com.