Automation Region på Konkurrenskraft 09

Notis · 2009-03-30

I år arrangeras konferensen Konkurrenskraft 09 den 27-28 maj på Rica Talk Hotel i Älvsjö, där Automation Region deltar med en föreläsning av processledare Sven-Arne Paulsson.

Dessutom bidrar våra medlemsföretag ABB Robotics och Novotek samt en hel del andra aktörer med intressanta föredrag. Genom att klicka på ikonen ”Konkurrenskraft 09” i vänsterspalten på www.automationregion.com, så kan du både ladda ner komplett program och anmäla dig till konferensen. Information finns även under ”Kommande aktiviteter”.