Automation Region på LinkedIn

Notis · 2014-01-31

Under våren initieras ett arbete för bättre närvaro i sociala medier. Frågan drivs av Automation Regions kommunikationsgrupp och ett första steg är att se över hur vi på bästa sätt kan arbeta med LinkedIn. Startpunkten utgörs av Automation Regions LinkedIn-grupp som är öppen för alla medlemmar och administreras av processledningen. Ambitionen är att utveckla gruppen till ett kompletterande verktyg för informationsspridning och diskussion.

Besök Automation Regions grupp på LinkedIn