Automation Region stöttar ny forskarskola – ska stärka Sveriges industriella konkurrenskraft

Artikel · 2021-06-29

Med stöd från bland andra Automation Region har forskarskolan IndTech Industrial Technology Graduate School etablerats vid MDH. Forskarskolan, som erbjuder avancerad utbildning inom industriell digitalisering, ska utbilda framtidens forskningsledare för att stärka Sveriges industriella konkurrenskraft.

– Automation Region har varit en viktig part i utvecklingen av forskarskolan, från projektidé och ansökan till genomförande, säger Markus Bohlin, projektledare för forskarskolan och professor vid MDH. För att den industrinära forskningen ska komma till nytta krävs ett bra samarbete mellan akademi och industri, och den bryggan skapas här tack vare Automation Regions medverkan.

Svensk industriproduktion genomgår en grundläggande omvandling med digitalisering av produkter, tjänster och produktionsprocesser. IndTech – tekniken som gör industrin smartare – utgör kärnan i den pågående omvandlingen. Potentialen inom IndTech-området är enorm och det förutspås produktivitetsökningar på upp till 30 procent. Enligt World Economic Forum behöver dock minst hälften av alla som arbetar inom industrin kompetensutveckling för att vi ska kunna dra nytta av digitaliseringspotentialen.

– Den industriella teknologin utvecklas snabbt och det är viktigt att svenska företag har tillgång till den senaste forskningen, säger Daniel Boqvist, programansvarig för forskning- och innovation på Automation Region. Automation Region vill bidra med att möjliggöra nyttogörande av de forskningsresultat som forskarskolan skapar och säkerställa att de skapar värde hos företagen.

Förändrade kompetensbehov inom tillverkningsindustrin

I takt med att industrin digitaliseras och automatiseras förändras kompetenskraven. För att möta de framtida kompetensbehoven har ledande industriföretag och forskningsinstitut gått samman och format den nya forskarskolan med sikte på industrins framtida utmaningar. Med på tåget – där slutstationen är 15 disputerade industridoktorander – är företag som Alstom, Volvo Construction Equipment, ESEM, Mälarenergi, Kanthal, Siemens, Westermo, Addiva och Peltarion.

Daniel Boqvist, Automation Region, och Markus Bohlin, MDH.

Forskarskolan stöttas också av organisationer som AI Sweden, PiiA, Blue Institute och Automation Region.

– Vi på Automation Region har bidragit med vår inblick kring företagens behov och förutsättningar inom IndTech, säger Daniel Boqvist. Vi vill verka för en forskningsbaserad utveckling av automationslösningar men samtidigt är det avgörande att de nya lösningarna svarar upp mot industrins behov och potential.

Forskarskolan har fokus på implementering av den smarta industrin och tillämpad AI för produktionssystem. Målet är att industridoktoranderna, som anställs hos de medverkande partnerföretagen, ska disputera och därmed stärka Sveriges industriella konkurrenskraft.

Stort värde för Automation Regions nätverk

Trots kompetensutmaningarna är IndTech redan idag en svensk paradgren, med flera världsledande företag stationerade i Sverige.

– Flera av de aktörer som har kommit långt i sin utveckling är dessutom medlemmar i Automation Region, säger Daniel Boqvist. Att MDH nu etablerar denna forskarskola innebär att regionen blir ännu mer attraktiv för forskning och forskningssamverkan med industrin. Det skapas också en utvecklingsmiljö att samlas kring, vilket ger ett stort värde för nätverket runt Automation Region och för våra medlemsföretag.