Automation Region VÄXER vidare

Ledare · 2016-03-31

Håkan Nytorp

När jag tillträdde som ordförande för Automation Region identifierade vi den långsiktiga finansieringen som en huvudfråga. Därför känns det otroligt skönt att vi nu har kunnat landa VINNVÄXT! Det glada beskedet innebär dock inget slutmål för Automation Regions utveckling, tvärtom.

Det har alltid funnits ett speciellt samarbetsklimat i den svenska industrin. Efter lång tid utomlands kom jag för tre år sedan tillbaka till Sverige och kunde konstatera att förmågan att jobba tillsammans lever kvar och har utvecklats ytterligare. Samarbete sker spontant mellan enskilda företag men vi har också byggt upp starka kluster och nätverk – som till exempel Automation Region – som håller ihop automationsbranschen och driver utvecklingen framåt. Tillsammans med offentliga satsningar så får vi mer muskler och kan samverka på ett professionellt sätt. Trots att vi är ett litet land så kan vi åstadkomma mycket när vi jobbar ihop.

Allt sedan Automation Region grundades år 2007 har vi sett en kontinuerlig och positiv utveckling. Under de snart 10 år som gått har det aldrig funnits behov av tvära kast eller upprensningar, verksamheten har kunnat byggas sten för sten. Framväxten av Automation Region har också varit en läroprocess för alla aktörer. Näringslivet, akademin och samhället utgör idag ett starkt lag snarare än tre separata delar. Automation Region är en central del av Mälardalens högskolas strategi för samverkan och spelar en mycket viktig roll i regionen.

Under förankringsprocessen inför VINNVÄXT-ansökan fick vi se aktivt deltagande från såväl ledningen vid Mälardalens högskola som från Automation Regions medlemsföretag och de viktiga regionala aktörerna. Ett exempel är vår nya landshövding Minoo Akhtarzand som efter endast en vecka på jobbet kastade sig in i arbetet med stort personligt engagemang.

Begreppet ”automation” börjar fyllas med ett nytt innehåll som omfattar allt som är relaterat till den industriella digitaliseringen. Vi står precis i början av utvecklingen och med hjälp av VINNVÄXT kliver nu Automation Region på allvar in för att hjälpa företag och organisationer att omvandla nya möjligheter till praktisk verksamhet.

För det kommande arbetet vill jag se ännu större bredd med fler aktörer och mer samverkan, men även ett fördjupat deltagande bland de medlemmar som redan är engagerade i verksamheten. För en fortsatt hållbar utveckling är det viktigt att inta ett holistiskt perspektiv som sätter människan i centrum. Förutom detta så är jag personligen övertygad om att vi tillsammans kommer skapa något oväntat, något som vi har svårt att föreställa oss idag.

Sedan årsskiftet har jag en ny roll på ABB och därför är det naturligt att släppa uppdraget som styrelseordförande i Automation Region. Jag vill passa på att tacka för en otroligt lärorik tid och önska den nya styrelsen, processledningen och alla medlemmar stort lycka till i det fortsatta bygget!

Håkan Nytorp
Avgående styrelseordförande samt hedersmedlem i Automation Region