Automation Region VINNVÄXT-vinnare

Notis · 2016-03-08

Future Automation Region, Mälardalens högskolas VINNVÄXT-ansökan, har beviljats tioårig VINNOVA-finansiering. Den första etappen, år 2016-2019, innebär en finansiering om cirka 40 miljoner kronor inklusive regional medfinansiering. Pengarna ska användas för att stärka industrins konkurrenskraft genom att växla upp Automation Regions arbete med forskning och innovation.

– Automation Region erbjuder en unik plattform där små och medelstora företag kan samverka med stora bolag och akademi. En långsiktig och stabil finansiering bäddar för ökad innovationskraft, bättre affärer och en mer konkurrenskraftig region, säger Håkan Nytorp, regionchef på ABB Process Automation och styrelseordförande i Automation Region.

VINNVÄXT är ett VINNOVA-program där de vinnande initiativen får tio års finansiering för att etablera starka och attraktiva innovationsmiljöer. I sitt beslut skriver VINNOVA bland annat:

Future Automation Region bygger vidare på ett väletablerat klusterinitiativ och bland annat genom en förstärkning av länken till Mälardalens högskola och dess verksamhet bedöms initiativet kunna leda till ett lyft av den befintliga verksamheten samt bidra till viktiga omställningar inom industrin.

Läs Automation Regions pressmeddelande