Automation Regions årsmöte

Notis · 2016-03-31

Årsmöte 2016

Den 18 mars genomfördes årsmöte i den ideella föreningen Automation Region under ledning av mötesordförande Magnus Månson. Ett 80-tal av föreningens medlemmar deltog och vid mötet noterades bland annat följande beslut:

  • Verksamhetsberättelse och årsredovisning föredrogs av processledarna Karolina Winbo och Mikael Klintberg och godkändes av årsmötet.
  • Årsmötet godkände att verksamhetsplanen för 2016 kompletteras och fastställs den 29 april med anledning av det positiva VINNVÄXT-beskedet.
  • Björn Jonsson, chef för ABBs division Process Automation i Sverige, valdes till ny ordförande.
  • Eva Lilja, näringslivsdirektör på Västerås Stad, valdes till ny suppleant.

I anslutning till årsmötet avtackades Magnus Jonasson och Håkan Nytorp som lämnar sina uppdrag i styrelsen. Håkan utnämndes även till hedersmedlem i Automation Region.