Automation Regions första expo utanför närområdet

Notis · 2018-04-30

Den 25 april hölls Automation Regions första Automation Expo utanför närområdet, närmare bestämt i Umeå. Arrangörer var Komatsu, Umeå kommun och Automation Region. Under expot berättade Komatsu, tillverkare av skogsmaskiner, om dagens verksamhet och framtida utmaningar. 12 utställande företag medverkade.

– Vilken bra dag och vilka spännande företag jag har träffat, både från regionen och och från Mälardalen, säger Linda Nyström, vd på Skogstekniska klustret. Vi har diskuterat möjliga samarbeten kring de forsknings- och innovationsplattformar som vi redan har och håller på att bygga upp i samverkan med våra medlemsföretag, där bland annat Komatsu Forest ingår.