Automation Regions utmaning är Sveriges utmaning

Ledare · Erik Oja • Automation Regions styrelseordförande · 2009-02-26

Automation är som bransch märkligt anonym. Ändå är den en av våra mest framgångsrika branscher. Det visar inte minst den kartläggning som Automation Region låtit göra. Bara i Mälardalen/Storstockholm omsätter automationsföretagen ca 30 miljarder kronor; i hela landet ligger siffran på ca 50 miljarder kronor.

Automationsbranschen är således inte bara viktig i Mälardalen, den spelar en otroligt viktig roll för hela Sverige. För utvecklingen av våra framtida företag är den helt avgörande, eftersom det är genom automation vi kan ta tag i några av våra viktigaste frågor framöver: Miljöhänsyn, resursbesparing och energioptimering.

En annan nyckelfråga är säkerhet. Farliga jobb ska inte utföras av människor, alla processer ska vara optimerade mot säkerhet. Hur? Genom automation. Detsamma gäller kvalitet; det är genom optimerad styrning – automation! – som vi även i framtiden med stolthet kommer att kunna prata om svensk kvalitet.

Svensk automationsindustri har nått sin position tack vare alla mycket kompetenta medarbetare. Här har vi också vår kanske största utmaning: Återväxten av kunniga människor. Hur kan vi locka studenter till teknikutbildningarna? Hur kan vi öka intresset för automationsbranschen?

Det är en utmaning inte bara för Automation Region, utan för hela Sverige.

Erik Oja • Automation Regions styrelseordförande