Automation för säkrare trafik

Artikel · 2011-06-27

Historien om Anti-Sleep-Pilot (ASP) börjar när den danska entreprenören Troels Palshof är på väg hem sent på natten och somnar bakom ratten i sin bil. I sista stund vaknar han till mitt ute på motorvägen och undviker en olycka. Händelsen gav upphov till en ny produkt, utvecklad i samarbete med Automation Regions medlemsföretag Prevas.

Efter upplevelsen av att ha somnat bakom ratten börjar Troels Palshof att fundera på möjligheterna till hjälp för att hålla sig vaken på vägarna. Genom ingående research finner han att den stora boven i samband med trafikolyckor är just trötthet. Palshofs vision är att minimera risken för trötthetsolyckor och därmed öka trafiksäkerheten för oss alla på vägarna. Tre år senare, och med bidrag från ett stort antal experter inom bland annat sömnforskning och ljuddesign samt med Automation Regions medlemsföretag Prevas som partner, finns produkten Anti-Sleep-Pilot nu på marknaden.

Prevas har varit med i hela utvecklingsfasen, från idé till prototyp, och dessutom utvecklat all elektronik som består av en datoriserad dosa med sensorer för ljus och acceleration. Grundidén har löpande anpassats utifrån den kunskap som ASP och Prevas har byggt upp tillsammans.

– Vi valde Prevas med hjälp av förstudien. Genom hela projektet har Prevas utmanat våra egna grundteser, vilket gjort att processen blivit mycket iterativ. Ofta har de bästa besluten och de bästa idéerna fötts under sena nattmanglingar där projektgruppen intensivt har diskuterat olika frågor.

Samtidigt har de lagt största vikt på att produkten ska vara vetenskapligt underbyggd och validerad. Sömnforskare har därför haft stort konceptinflytande. Enligt Troels fick ASP i samarbetet med Prevas tillgång till en lång rad specialister som kunde involveras efter behov, vilket var en enorm fördel när de stötte på utmaningar. Kanske är det mest spännande inslaget i den här typen av utvecklingsförlopp att bli positivt överraskad över de möjligheter som teknologin kan erbjuda.

– Vi genomförde löpande kreativa möten där alla fick tänka utanför boxen och där Prevas presenterade den nyaste teknologin, vilket var fantastiskt spännande och utvecklande. Prevas medarbetare på försäljningssidan var också delaktiga och ställde kritiska frågor som exempelvis: ”Vill marknaden betala för denna funktion?”, vilket bidrog till att de vildaste idéerna lades ner, säger Troels Palshof.

ASPen är lätt att använda. Bilisten gör en enkel test vid uppstart av produkten och de personliga resultaten lagras i ”piloten”. Det går också att mata in testdata från flera olika användare. Innan dosan fästs på instrumentbrädan med en magnet anger föraren om han eller hon utvilad eller inte. Under körningen kalkylerar sedan APSen hela tiden bilistens aktuella riskprofil utifrån 26 olika parametrar. Resultatet visas i displayen. Bilisten utsätts för en reaktionstest genom att APSen avger ett mjukt pulserande ljuspuls följt av en kort serie ljud. Bilisten ska därefter beröra ytan på ASPen för att tysta denna. Reaktionstiden ingår som en av flera basparametrar i sömnalgoritmen.

Det är helt avgörande att denna procedur kan göras utan att chauffören distraheras från körningen, men att ljudet ändå är tillräckligt kraftfullt för att positivt stressa bilisten och därmed bryta enformigheten. När sömnpiloten avläser att bilisten börjar bli trött indikerar rött ljus att det är dags att ta en vilopaus innan trötthetsnivån blir trafikfarlig.
Idag finns det även en iPhone-applikation med samma funktionalitet som Anti-Sleep-Pilot tillgänglig att ladda ner som ”app”.

– Det är intressant att se en ny trend där en modern produkt finns i såväl fysisk form som applikation till en telefon, säger Rune Petter Domsten på Prevas utvecklingsavdelning i Danmark, som har jobbat nära Troels Palshof.

– Vi kontaktas dagligen av personer från hela världen som vill veta mer och är intresserade av ett potentiellt samarbete. Det är överväldigande att uppleva detta enorma intresse från hela världen och vi har nu stora möjligheter att nå den gigantiska marknaden för trafiksäkerhet, avslutar Troels Palshof.