Automation skapar framtida yrken

Notis · 2016-09-30

Frukostmöte på expectrum den 6 september

Hur ökar vi teknikintresset bland barn och unga? Och hur pratar vi med dem om framtiden? På temat ”Från digital ångest till digital happiness” diskuterade Björn Nordén vid Automation Regions frukostmöte på expectrum den 6 september.

Björn Nordén är ansvarig för Automation Regions kompetensgrupp och verksamhetsledare på Jobba i Västerås. Han berättar att det finns 8 737 yrkesroller på arbetsmarknaden, men endast 30 stycken av dessa efterfrågas i realiteten.

– Det innebär att det skapas ett överflöd av arbetskraft inom vissa branscher och brist i andra. Det behöver vi ändra på.

För den som vill göra skillnad och förändra världen så finns all anledning att satsa på automation, data och IT, menar Björn Nordén. Enligt honom är det viktigt att visa upp branschen, att prata om innehållet i jobbet. Han efterlyser även företag som kan tänka sig att ta emot praoelever, examensjobb och praktikanter.

En viktig faktor när det gäller att motivera unga att satsa på automation och industri, påpekar Björn Nordén, är att visa på olika kopplingar mellan skola och yrke.

– Vi måste arbeta mot fördomarna när det gäller industrin, det är inte ett smutsigt jobb längre. Hur förklarar vi att det är intressant med teknik? Utan el är det inte mycket i vår tillvaro som fungerar. Varför ska jag läsa språk? För att arbeta ute i världen.

Västeråsmodellen Arbetsmarknadskunskap handlar om var jobben finns och vad som krävs för att få dem. Sedan starten 2011 arbetar Jobba i Västerås med att stärka nätverket runt ungdomar genom föräldramöten, inspirationsträffar för lärare och lektionsmaterial. Tillsammans med skolan berättar privata och offentliga arbetsgivare om att det finns en massa lediga jobb och att de unga verkligen är intressanta för arbetsgivarna.

Hur pratar jag med min tonåring om framtid och arbete?

Björns tips till föräldrar som undrar:

  • Prata om innehållet i jobbet
  • Sök info, bredda förståelsen
  • Ta hjälp av saker runt omkring, vem eller vad har gjort detta möjligt
  • Prata mer med ungdomarna
  • Ta hjälp av släkt och vänner