Automation som nyckel till energieffektivisering

Ledare · Pamela Christensson • Marknadschef Addiva · 2010-01-29


Pamela Christensson
Marknadschef Addiva

Besparingar och miljöpåverkan. Dessa två ämnen är i hetluften för svenska företag. Inom industrin är det ingen hemlighet att det är avgörande faktorer för att överleva konkurrensen och finnas kvar på marknaden. Energieffektivisering kan ge besparingar på 10-30% vilket påverkar resultatet direkt och dessutom bidra till mindre CO2 utsläpp. Och det är här automation räddar många. Det finns siffror på att cirka 65% av all energi i industrin förbrukas av elmotorer. Om vi då automatiserade processen kring deras energiförbrukning finns det tydligt många positiva effekter.

Genom att i första steget övervaka och analysera de motorer och maskiner som finns i produktionen kan vi se källan till energiåtgång. Därefter kan det bytas ut, optimeras eller anpassas så att förbrukning och utsläpp minskas. Att byta ut en elmotor i rätt tid kan många gånger tjänas in på 6-12 månader. Det finns mjukvarusystem som kan se energiförbrukning individuellt per maskin och kan även genom historiska data analysera felkällor och energislukande delar. Automation kan därmed användas som ett steg mot grönare produktion.

Från och med januari 2010 trädde EU-energistandarden EN-16001 in. Det övergripande målet är att hjälpa organisationer att etablera de system och de processer som behövs för att förbättra deras energieffektivitet. Här finns det stora möjligheter för företag att se över sin förbrukning och spara på miljön och pengar. När ett företag vill certifiera sig enligt ISO EN-16001 upprättar man först en energiledningspolicy. Därefter sker en kartläggning av energiförbrukningen. Förhoppningsvis kan den som kartlägger förbrukningen även föreslå åtgärder för att minska energiåtgången. För att kunna föreslå åtgärder krävs erfarenhet av elmotorer, ställverk, ventilation, mjukvara, integration mot överordnade system och naturligtvis stöd från företagets ledning. Många av åtgärderna innebär mäta, övervaka och styra – automation. Automation är en av grundstenarna till att nå målet.

Pamela Christensson • Marknadschef Addiva