Automation Student – KTH, Chalmers och Halmstad högskola i final

Notis · 2014-09-30

Automation Student är Automation Regions studentpris som uppmärksammar bra examensarbeten inom automation. Juryn har nu utsett tre finalister som kommer att presentera sina arbeten på Scanautomatic & Processteknik i Göteborg, den 7 oktober kl 16.00. Prisutdelare är Håkan Nytorp, divisionschef ABB Process Automation och ordförande i Automation Region, och det vinnande bidraget belönas med ett stipendium på 10 000 kronor. Och de nominerade finalisterna är …

Yohanna Karnik Macaya

Yohanna Karnik Macaya, KTH

Vattennivåreglering i Avesta Lillfors

På uppdrag av Fortum Generation AB har Yohanna utrett olika metoder för att reglera vattennivån i vattenkraftverket Avesta Lillfors i Dalarna. I sitt arbete har hon tagit bland annat tagit fram en flödestabell genom mätningar i turbinen och använt den för att kunna dämpa de stora variationerna i flödet. Arbetet omfattar även en modell av älven som har använts för att ge önskad stabilitet, noggrannhet och snabbhet i regleringen.

Simon Lindell

Simon Lindell, Halmstad Högskola

Monteringslayout baserad på teorier inom produktionsutveckling och ergonomi

I samarbete med företaget InterSystem AB har Simon utfört en fallstudie där målet har varit att anpassa och öka kapaciteten i den nuvarande monteringen. Lean Production har varit utgångspunkten i arbetet och resultatet visar bland annat en minskning av transporterna på 25 procent. Samtidigt har ergonomin och säkerheten för monteringspersonalen kunnat stärkas.

John Alkemark och Johan Flink

John Alkemark och Johan Flink, Chalmers tekniska högskola

Konstruktion och utveckling av testrigg

Arbetet är utfört för företaget Yamazaki Mazak i Worcester, UK, som tillverkar CNC-maskiner. John och Johan har konstruerat och tillverkat en testrigg för flödesmätning med målet att eliminera antalet defekta spindeldockor som går ut till kunderna. Testriggen har fungerat fullt ut och projektet har också visat mycket goda resultat – samtliga förekommande felaktigheter har upptäckts.

Årets jury

  • Johan Hallén – ordförande – vd för Westinghouse Electric Sweden
  • Tage Tarkpea – Manager Nuclear Automation Nordic Operations, Westinghouse Electric Sweden
  • Doc Magnus Wiktorsson – Produkt- och processutveckling, Mälardalens högskola
  • Dr Gunnar Lindstedt – Industriell elektroteknik och automation, Lunds tekniska högskola
  • Liz Hoffman – Automationsansvarig, Addiva AB
  • Pia Nyzell – Projektledare Scanautomatic & Processteknik
  • Patrick Fredriksson – Konsult, produktionsteknik och hållbart företagande
  • Daniel Andersson – Embedded Systems, åF – vinnare av Automation Student 2011
  • Georg Lannge – Sales Solution & Segment Manager Industry, Schneider Electric

Automation Student arrangeras sedan 2010 av Automation Region i samarbete med Scanautomatic & Processteknik samt branschorganisationen Svensk Automation. För mer information, kontakta Stefan Hollertz, stefan.hollertz@automationregion.com.