Automation Student – Skövde och Chalmers i final

Notis · 2015-08-31

Automation Student är Automation Regions studentpris som uppmärksammar bra examensarbeten inom automation. Juryn har nu utsett tre finalister som kommer att presentera sina arbeten på Automation Summit, kl 12.10 fredag den 4 september. Prisutdelare är Fredrik Karlsson, redaktör för Ny Teknik Automation, och det vinnande bidraget belönas med ett stipendium på 20 000 kronor.

Finalister i Automation Student 2015
Finalister i Automation Student 2015: Darijan Jelica, Chalmers, Marcus Johansson och Jacob Nilsson, Högskolan i Skövde, samt Emma Vidarsson, Chalmers.

De nominerade finalisterna är:

  • Darijan Jelica, Chalmers – Tools and machines for automatic assembly
  • Marcus Johansson och Jacob Nilsson, Högskolan i Skövde – Virtuell driftsättning
  • Emma Vidarsson, Chalmers – Experimental evaluation of energy optimized trajectories for industrial robots

Darijan Jelica har analyserat tillverkningen av en injusteringsventil på uppdrag av IMI Hydronic Engineering in Ljung. I sitt examensarbete presenterar han två möjliga vägar för att automatisera produktionen och redogör för nödvändiga investeringar och förväntat resultat. Många företag står inför liknande utmaningar och tillvägagångssättet i arbetet kan tjäna som mall och vara behjälpligt i flera olika sammanhang.

Marcus Johansson och Jacob Nilsson har utfört sitt examensarbete på Volvo Cars i Skövde, där de har undersökt möjligheterna att verifiera PLC-logik mot simuleringsprogram för att minska driftsättningstiden. Författarna tar ett helhetsgrepp över hårdvara och kommunikation för att uppnå realistiska betingelser och visar att industrin kan använda virtuell driftsättning för att effektivisera produktionen.

Emma Vidarsson presenterar i sitt examensarbete en metod för att reducera industrirobotars energianvändning med upp till 30 procent. En smart algoritm används för att optimera varje enskild robot och dessutom förbättras koordineringen mellan flera robotar. Arbetet tar sin utgångspunkt i grundläggande kinematik och går därefter genom en total analys av problematiken och visar med praktiska prov att slutsatserna är korrekta.