Stipendium för det bästa automationsarbetet

För att betona vikten av en stabil återväxt inom automationsområdet arrangerar Automation Region en årlig studenttävling för bästa automationsrelaterade examensarbete – Automation Student. Utmärkelsen har delats ut sedan 2010 av Automation Region, branschorganisationen Svensk Automation och automationsmässan Scanautomatic & Processteknik.

Det vinnande bidraget belönas med ett stipendium på 20 000 kr.

Automation Student är öppen för studenter både från yrkeshögskolor och från tre- eller femåriga universitetsutbildningar. Tävlande arbeten ska vara genomförda under 2018 eller senare.

Mer information om anmälan och tider kommer inom kort!