Stipendium för det bästa automationsarbetet

Oliver Lindberg och Arsam Shokrian vann Automation Student 2019 med masteruppsatsen "Sequence optimization using reinforcement learning in RobotStudio". Oliver Lindberg (fotot) presenterade arbetet vid Automation Summit den 9 oktober 2019.

För att betona vikten av en stabil återväxt inom automations­området arrangerar Automation Region en årlig student­tävling för bästa automations­relaterade examens­arbete – Automation Student. Utmärkelsen har delats ut sedan 2010 av Automation Region, Svenska Mässan samt bransch­organisationen Svensk Automation. Det vinnande bidraget belönas med ett stipendium på 20 000 kronor.

Automation Student är öppen för studenter både från yrkeshögskolor och från tre- eller femåriga högskole- och universitetsutbildningar. Tävlande arbeten ska vara genomförda under 2019 eller senare.