Stipendium för det bästa automationsarbetet

För att betona vikten av en stabil återväxt inom automationsområdet arrangerar Automation Region en årlig studenttävling för bästa automationsrelaterade examensarbete – Automation Student. Utmärkelsen har delats ut sedan 2010 av Automation Region, Svenska Mässan samt branschorganisationen Svensk Automation.

Det vinnande bidraget belönas med ett stipendium på 20 000 kronor.

Automation Student är öppen för studenter både från yrkeshögskolor och från tre- eller femåriga högskole- och universitetsutbildningar. Tävlande arbeten ska vara genomförda under 2018 eller senare.

Välkommen att registrera ditt bidrag senast den 23 augusti →