Stipendium för det bästa automationsarbetet

För att betona vikten av en stabil återväxt inom automationsområdet arrangerar Automation Region en årlig studenttävling för bästa automationsrelaterade examensarbete – Automation Student. Utmärkelsen har delats ut sedan 2010 av Automation Region, branschorganisationen Svensk Automation och automationsmässan Scanautomatic & Processteknik.

Det vinnande bidraget belönas med ett stipendium på 20 000 kr.

Automation Student är öppen för studenter både från yrkeshögskolor och från tre- eller femåriga universitetsutbildningar. Tävlande arbeten ska vara genomförda under 2017 eller senare. Sista anmälningsdag för Automation Student 2018 är den 24 augusti. Årets prisutdelning kommer att genomföras i anslutning till fackmässan Scanautomatic & ProcessTeknik, den 9 oktober i Göteborg.

För mer information om tävlingen, hjälp med bidragsregistrering eller annat, kontakta Pia Strand Runsten på 021-10 13 13 eller pia.strand.runsten@automationregion.com.