Tävlingsregler

Tävlande examensarbeten ska vara utförda inom det automations- och produktionstekniska fältet. Automation omfattar automationstekniska lösningar inom processindustri, diskret tillverkning, logistik och fastighet. Det produktionstekniska området omfattar grundläggande styr- och reglerteknik, processoptimering och produktionsledning samt hårdvara och relaterad programvaruteknik.

Automation Student är öppen för studenter från yrkeshögskolor och från tre- eller femåriga högskole- eller universitetsutbildningar. Tävlande examensarbeten ska vara genomförda under 2018 eller senare.

En jury kommer att utse ett mindre antal nominerade bidrag och juryn utser också den slutgiltiga vinnaren. Förstapriset i Automation Student är 20 000 kr, vilket utbetalas i form av ett stipendium.