Automation Summit: Hej utställare!

Notis · 2015-05-29

Martin Hoffert

HMS Industrial Networks AB ställer ut för första gången på Automation Summit. Martin Hoffert, Sales & Marketing Manager, ser fram emot konferensen.

– Att delta i utställningen är en del av vårt pågående initiativ att fokusera på Norden som är vår hemmamarknad samt på vårt starkaste segment – Automation! Att Automation Summit arrangeras i Västerås, där vi finns på plats, gör det ännu mer attraktivt, säger Martin.

HMS utvecklar flexibla och pålitliga kommunikationslösningar för att koppla samman produktionsutrustning med industriella nätverk, en inriktning som helt ligger i linje med det övergripande temat för årets upplaga av Automation Summit.

– Vi hoppas träffa och knyta kontakter med både deltagare och andra utställare. Den smarta fabriken och Industrial Internet of Things är heta ämnen inom automationsområdet världen över. Vi ser fram emot intressanta presentationer och givande samtal om utvecklingen i branschen, säger Martin.

Bekanta dig med de utställande företagen på Automation Summit