Automation Summit – tack för återkopplingen

Notis · 2015-10-30

Besökarna kommer tillbaka till Automation Summit

Vi riktar ett stort tack till alla som medverkade i utvärderingen av Automation Summit. Resultaten från enkäterna var mycket uppmuntrande och den kanske viktigaste signalen är att hela 96,5 procent av besökarna kommer tillbaka när Automation Summit arrangeras 2017.

Vi har också fått in ett antal förslag på utveckling och förbättring av konferensen och det finns redan nu konkreta planer för att vässa konceptet ytterligare. Håll utkik, mer information kommer, och markera redan nu den 7-8 september 2017 i kalendern!

Presentationer, foton och filmer från Automation Summit 2015