Ett år av inspiration och motivation

Ledare · Automation Region · 2017-12-21

Det snart gångna året har för Automation Region varit det tionde sedan starten och numera även som VINNVÄXT-vinnare och centrumbildning vid Mälardalens högskola.

Tillsammans med IVA:s projekt Smart industri och IUC Kalmar bjöd Automation Region i januari in företag i Kalmarregionen till en workshop. Fokus låg på samverkan och öppen innovation. I mars hölls en branschöverskridande workshop, ett samarbete mellan VINNVÄXT-vinnarna Smart housing, Robotdalen och Automation Region, hos Hjältevadshus vid Träcentrum i Nässjö. Ett tillfälle som visade en bransch i behov av automatisering.

Klusterkonferensen med fordonsindustrin i Katrineholm i maj är ett annat exempel som visade på många företag som behöver tjänster från Automation Regions medlemsföretag. Ännu ett exempel är Vreta kluster, där flera mindre livsmedelsproducenter är i behov av automation.

Automation Summit bjöd på konkreta råd

Som ny processledare tillträdde Catarina Berglund i september. Ett av hennes första uppdrag i den nya rollen var att tillsammans med Johan Carlstedt på IVA moderera konferensen Automation Summit, som arrangerades i Västerås den 12 oktober. Denna fjärde upplaga av konferensen var uppbyggt i tre temablock med en huvudtalare och ett antal företagscase. Med hjälp av experter på olika områden samtalade vi om hur vi kan starta den förändringsprocess som vi ser måste ske.

Nedan röster från två av konferensens talare.

"Automation kommer i grunden förändra många förutsättningar i det samhälle vi lever i. Men det är i symbiosen mellan automation och artificiell intelligens som vi verkligen kommer att se transformation. En transformation som kommer att ställa många av våra invanda begrepp och föreställningar på ända, och en transformation som kommer att behöva en bred diskussion som inkluderar många aktörer utöver de som vanligtvis diskuterar digitalisering."

David Mothander, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen 

"Vi måste fortsätta arbeta för att värna människors personliga integritet. Det sker bland annat genom den nya dataskyddsförordningen, och genom att makten över informationen flyttas till människorna den handlar om istället för som tidigare hos dem som samlar in den. Digitalisering och ny teknik erbjuder stora möjligheter men innebär även nya risker. De måste hanteras från början, genom att ha med säkerhet i designarbete och redan på idéstadiet för nya tjänster och produkter."

Anne-Mari Eklund Löwinder, Säkerhetschef, Internetstiftelsen i Sverige, IIS

Över 300 deltagare medverkade vid Automation Summit och enligt utvärderingen var konferensen mycket uppskattad. Filmer, foton och talarnas presentationer finns samlade på Automation Summits hemsida.

Välbesökta och angelägna aktiviteter

Under hösten har 19 frukostmöten genomförts i Västerås och Stockholm, varav två med Do-tanks. Syftet med våra möten är kunskapsspridning inom aktuella och framtida temaområden. Att mötas över branschgränser ger ökade möjligheter för nya samarbeten och affärer. Flera av dessa möten har dokumenteras med filmer som finns tillgängliga på Automation Regions YouTube-kanal.

En kompetenshub på temat Industriell IoT och molntjänster med tre träffar har hållits. Två Expon har arrangerats, ett i Borlänge tillsammans med Robotdalen och FindIT samt ett hos GE Helthcare i Uppsala tillsammans med Uppsala Bio. Dessa tillfällen är uppskattade aktiviteter med hög affärsnytta.

Automation Region har varit delaktig i två konferenser med fokus på startups; Fast Forward Västerås tillsammans med SynerLeap, Västerås Science Park, Westras och Create samt VINNOVA-finansierade projektet Ignite Sweden arrangerat av Things, Sting och Lead. Vid dessa aktiviteter har lärdomar och viktiga framgångsfaktorer för givande samarbeten mellan startups och etablerade företag presenterats. Här finns fortsatt stora förutsättningar att genom samordning skapa möjligheter för företag att utveckla nya affärsidéer och innovativa affärsmodeller.

Tillsammans med övriga styrkeområden i regionen har vi arrangerat och deltagit i flertalet aktiviteter i Smart4U. Projektet medfinansieras av Tillväxtverket och är en satsning på utveckling av små och medelstora företag inom länets fyra styrkeområden: automation, energi, järnväg samt välfärd och hälsa.

Till tidningen Ny Teknik har Automation Region levererat ”Automationsnästet”, där experter svarar på olika automationsfrågor.

Nya medlemsföretag och ny industriforskarskola

Under 2017 har Automation Region fått förstärkning av elva nya medlemsföretag. Många företag och organisationer vill samarbeta med oss och vi märker intresse från områden som vård och hälsa, gröna näringar, smarta städer, infrastruktur med flera.

Framöver fortsätter vi att fokusera på hur våra medlemmar kan nyttja den nya tekniken. Genom våra samverkansprojekt och andra forum verkar Automation Region som motor för ökad automatisering och affärsnytta men även för nya affärssamarbeten nationellt och internationellt.

Det är med stor glädje vi avslutar året med nyheten att Mälardalens högskola befäster sin position som landets ledande högskola inom automation och robotisering. Detta sker genom satsningen på Automation Region Research Academy – ARRAY – en industriforskarskola och unik samverkansplattform för ingenjörsforskningen vid MDH i samarbete med ABB, Volvo CE, Skanska, Sandvik och First Control Systems. Läs mer om ARRAY i separat notis här i nyhetsbrevet.

Tack för det gångna året – alla medlemmar, partner, stödorganisationer – alla ni som på olika sätt medverkar i våra aktiviteter, stödjer och följer vårt arbete.

Vi önskar er en glad jul och ett fantastiskt 2018!

Catarina, Bernt, Helena, Karin, Lars, Pia, Robert, Stefan och Åsa
Processledningen, Automation Region