Automationsbranschen avgör framtiden för svensk industri

Ledare · Eva Ellerud • Marknadschef Industry • Schneider Electric Sverige AB · 2011-02-28


Eva Ellerud
Marknadschef Industry
Schneider Electric
Sverige AB

Automationsbranschen är en framtidsbransch som redan idag omsätter 50 miljarder kronor och sysselsätter omkring 25 000 personer i Sverige. De kostnads- och energibesparingar som automation möjliggör bidrar till en fortsatt konkurrenskraftig och energieffektiv svensk industri. Med automation uppnår vi energibesparingar oavsett om det omfattar fastigheter, industrier eller maskiner. För en genomsnittsindustri innebär det energibesparingar mellan 10 till 20 procent. Förutom att det sparar stora pengar åt företagen så är det även ett måste för att vi skall uppnå EUs klimatmål.

Byggnader och industrier står för de största utsläppen av växthusgaser och är de största energiförbrukarna. Industrier och infrastruktur står för över 30 procent av energiförbrukningen. Den huvudsakliga förbrukningen kommer från motordrifter (60 procent) men andra stora förbrukare är värme, kyla, belysning och elapparater. Med automation kan vi minska energiförbrukningen inom samtliga av dessa områden.

Idag finns det flera stora aktörer på marknaden som arbetar aktivt med automation och energieffektivisering. Schneider Electric är ett av dessa företag. Med ett starkt fokus på grön automation har man hjälpt många kunder att automatisera sina anläggningar, som genererat produktionsökning, säkrare övervakning och styrning men samtidigt en mindre energiförbrukning och därmed sparade kostnader. Ett exempel är Lantmännen Cerealias kvarn i Malmö, störst i Norden, som genom ett långsiktigt effektiviseringsarbete tillsammans med Schneider Electric och förändringar av maskinparken har kunnat minska energianvändningen med uppemot 20 procent.

Vi behöver öka synligheten av automationsbranschen och acceptera den som en viktig framtidsbransch för svensk industri utveckling. Idag finns det exempel på nätverk som sätter fokus på att öka automationsbranschens synlighet samtidigt som man ökar samverkan mellan svenska företag och högskolor. Ett bra exempel på detta är Automation Region.

Eva Ellerud • Marknadschef Industry • Schneider Electric Sverige AB