Automationsdagarna lockar trots konjunkturen

Notis · 2009-02-26


Även om också Automationsdagarna, som de senaste åren lockat allt fler deltagare, också känner av konjunkturnedgången så var stämningen hög. Arrangemanget vid Globen i början av februari sjöd av aktivitet, glada återseenden och intressanta samtal.

Professor Jerker Delsing, ordförande i Instrumenttekniska Föreningen, var med all rätt nöjd med arrangemanget. Själva konferensen hade 90 betalande delegater, medan utställningsdelen hade 44 utställare som representerade totalt 200 leverantörer. Och den alltid lika populära ”automationsmiddagen” drog närmare 250 personer!