Automationsindustrin – en framtidsbransch för både företag och anställda!

Ledare · Christer Gerdtman · VD Motion Control · 2009-10-29

Hur många av oss är det som egentligen tänker på att elen som driver taklampan, vattnet vi tar från kranen eller spolar med är producerade med hjälp av olika automatiska system? Det är olika automationssystem som vi använder dagligen och som underlättar våra liv. Automation är precis som inbyggda system; något de flesta har hört talas om, men ingen riktigt vad det är för något. Ser vi en mobiltelefon, mikrovågsugn eller GPS-navigator så tänker vi inte ”elektronik med inbyggd programvara”, utan vi tänker på funktionerna ”telefon”, ”värma mat snabbt” och ”hitta rätt”. I alla fall är det den funktionen vi önskar, även om vi i vissa fall får något annat …
 
Vad är då automation? Att automatisera innebär att få något att gå av sig självt. Syftet kan vara att avlasta människan arbete och risker, men också att höja effektiviteten och kvaliteten i en process (enligt Nationalencyklopedin). En följdeffekt av detta är att eftersom spillet minimeras, liksom onödigt resursslöseri, så ger automation en positiv miljöeffekt. Automation är något som de flesta processföretag arbetar med; elkraftproducenter, pappersmassaanläggningar, sågverk, stålverk och andra bruk eller verk. Det gäller också mer förädlande företag som matdistributörer och tågtillverkare, men även medicintillverkare med fler.

Även små företag (som Motion Control) arbetar med att automatisera arbetsflöden. Genom att automatisera repetitiva arbeten kan vi utföra dem snabbare med hög kvalitet, vilket medför en billigare och snabbare leverans till slutkund – vilket alla tjänar på. Kännetecknet är att det är (tillverkande) företag som producerar något, ofta i hög volym till god kvalitet och bra pris. Tillverkande företag är något som Sverige behöver och de utgör fortfarande kärnan i företagsvärlden, det som allt annat bygger på. Detta trots att programvaruutvecklarna är många och omsätter mycket mer än de som tillverkar datorer. Så hur många mjukvaruutvecklare skulle vi behöva om vi inte hade datorer?

Det fina med automation är dock att automation finns i hela ledet, från företag som använder automation till de som utvecklar, producerar, implementerar och underhåller automationssystem. Alla vill vi ha bättre saker, till högre kvalitet och lägre pris. Genom automation är detta möjligt. En maskin sägs kosta lika mycket världen över, medan de anställda kostar olika mycket. Det är en sanning med modifikation om vi räknar in faktorer som elpris, miljöskatter, företagsavgifter, tvingande administrativa utgifter med mera, men vi kan ändå konstatera att en maskinkostnad är mer likvärdig jämfört med kostnaden för en anställd. Därför är automation en framtidsbransch för svenska företag.
 
Människorna då? Naturligtvis behövs det folk som kontrollerar, styr och underhåller maskinerna. I en automatiserad tillverkning är kostnaden för personalen avsevärt lägre än maskin- och driftskostnaden. Det behövs även folk som utvecklar, bygger, underhåller och använder nya automationssystem. Ju mer vi automatiserar desto mer folk behövs det. Även för anställda är automation en framtidsbransch!

Christer Gerdtman
· VD Motion Control