Automationsnästet i Ny Teknik

Automationsnästet · 2013-02-27

I Ny Tekniks nummer som kom ut den 20 februari var det åter dags för ett Automationsnäste. Frågeställare var Flexy och expertpanelen bestod av Björn Langbeck, Ingemar Reyier och Andreas Rosengren. Vi är intresserad av att få tips på nya företag och frågeställningar till Automationsnästet. Har du tips och idéer så kontakta gärna tord.kack@automationregion.com!