Automationsnästet – utvärdera dina automationsmöjligheter!

Notis · 2011-03-25

Nu erbjuder vi vår samlade kompetens och förmåga att lösa automationsrelaterade problem. Det kan handla om allt från att anlägga en ny fabrik till att utveckla ett gripdon till en robot. Kanske ska du ta steget från småserietillverkning och funderar på om det lönar sig att automatisera? Nu har du chansen att effektivisera din verksamhet, minska energiförbrukningen och ta kontrollen över hela produktionsledet!

Hur går det då till? Du anmäler helt enkelt ett automationsproblem som du behöver hjälp för att lösa. Ett exempel: ”Vi är underleverantörer till elkraftsindustrin och producerar, packar och distribuerar plastdetaljer. Det mesta av hanteringen är idag manuell. För att kunna möta konkurrensen från Asien måste vi effektivisera och sänka våra kostnader. Hur ska vi göra?”

Din förfrågan granskas av Automationsnästets styrgrupp och om ditt problem väljs ut så samlar vi en expertgrupp med rätt kompetens för att hitta en lösning. Den 15 juni arrangerar vi det första Automationsnästet i Automation Centers lokaler i Västerås. Du får då träffa expertgruppen på scenen och diskutera olika lösningsförslag kopplade till din problematik.

Anmälningsformulär och mer information finns på Automation Regions hemsida. Anmäl dig och din frågeställning senast den 1 maj!