Automationsnationen gästar Hannover

Artikel · 2019-02-28

Automation Region medverkar för första gången på Hannover Messe, världens största industrimässa. Tillsammans med Svenska Mässan och tio utställande företag bygger vi upp en automationspaviljong – ett skyltfönster för vår svenska kompetens och tradition av samverkan och innovation.

Catarina Berglund, processledare, Automation Region.

– Vi vill vara med och synliggöra den svenska automationsindustrin som i många avseenden är världsledande, säger Catarina Berglund, processledare på Automation Region. Tillsammans med Svenska Mässan och våra utställande företag skapar vi förutsättningar för nya affärer och innovativa samarbeten som även omfattar andra svenska styrkeområden än automation.

Automationspaviljongen utgörs av en drygt 100 kvadratmeter stor, öppen yta i Hannovermässans hall 11. Paviljongen rymmer en cafédel med ”spelhörna”, där besökarna kan ta del av en virtuell upplevelse eller mötas över en kopp kaffe. Det finns också en scen där de utställande företagen och inbjudna gäster presenterar goda exempel och diskuterar smarta lösningar.

Under samtliga mässdagar arrangeras mingel i paviljongen – antingen på morgonen, under lunchen eller på eftermiddagen. Syftet är att skapa en naturlig mötesplats för svenska automationsföretag som är på plats på mässan, och samtidigt stimulera till nya kontakter med internationella bolag.

Tio svenska företag medverkar som utställare i automationspaviljongen. I ett kompakt format möter besökarna representanter från den svenska automationsbranschen, aktörer som var och en visar upp sitt unika bidrag till framtidens smarta industri. Nedan bekantar vi oss med tre av dessa bolag – Ekkono, Lumenradio samt Stylaero.

Ekkono – lokal maskininlärning för snabba beslut

Ekkono utvecklar mjukvara för edge machine learning – insamling och analys av data direkt på de uppkopplad enheterna i ett IoT-nätverk. Fördelen med ”lokal maskininlärning” är att varje enhet kan fatta snabba beslut utan behov av dataöverföring och analys i molnet. Inlärningen utgår också den enskilda enhetens specifika förutsättningar, miljö och användning.

– Vi demonstrerar vår teknik med hjälp av ett leksakståg, säger Jon Lindén, CEO på Ekkono. Tåget är utrustat med en kompassensor som matar en maskininlärningsmodul med data.

Efter ett fåtal varv har tåget lärt sig banan. Utifrån den informationen är det sedan möjligt att detektera avvikelser om någonting ändras eller går fel. Alla typer av sensorer, och även kombinationer av flera olika sensorer, kan användas.

– Vi har kunder som ABB, Volvo, Husqvarna och Alfa Laval. Med starka referenser och erfarenhet av att arbeta tillsammans med stora bolag så känner vi oss väl förberedda för att möta den tyska marknaden, säger Jon Lindén.

LumenRadio – tillförlitlig uppkoppling i sensornätverk

LumenRadio utvecklar inbyggd mjukvara för tillförlitlig trådlös uppkoppling av produkter i industriella miljöer. Bolagets patenterade trådlösa teknik utnyttjar frekvensspektrumet på bästa möjliga sätt. Tekniken kallas för ”cognitive coexistence”, vilket innebär att den inte påverkar eller påverkas av annan radiotrafik.

– Många konkurrerande tekniker inom så kallad adaptiv frekvenshoppning stryker kanaler med svag signal, säger Christian Sahlin, säljansvarig för industrikunder på Lumenradio. Det fungerar i mindre nätverk men skapar snabbt synkroniseringsproblem i mer komplexa nät. Vi byter istället plats på bra och dåliga kanaler, vilket gör att synkroniseringen bibehålls även för stora nät.

LumenRadios teknik kan användas för att skapa stabil uppkoppling i industriella sensornätverk, till exempel där det finns ett stort antal uppkopplade enheter som rapporterar in driftdata och maskinstatus.

– På mässan visar vi en skarp demo med en enhet som registrerar all befintlig radiotrafik och en enhet som hittar luckor och skickar data. Vårt huvudsyfte är att knyta kontakter med OEM-företag som kan ha nytta av vår lösning, säger Christian Sahlin.

Stylaero – magnetisk positionering och algoritmer

Stylaero utvecklar algoritmer som kombinerar sensordata för att lösa utmaningar inom industrin. Det kan till exempel handla om positioneringsproblem, kollisionsprevention, detektion av förändringar eller kvalitetskontroll. Företaget har ett eget patenterat sensorsystem baserat på förändringar i det statiska magnetfältet.

– Med hjälp av störningar i magnetfältet kan vi till exempel identifiera och särskilja olika metallföremål på en produktionslina, säger Jörgen Nord, CEO på Stylaero. Vi kan också fästa en permanentmagnet vid en maskin eller produkt som vi vill följa, för att sedan övervaka rörelser med hjälp av magnetsensorer.

Magnetsensorsystemet är unikt men det har en begränsad räckvidd och kombineras därför ofta med annan sensorteknik. Stylaeros algoritmer kopplar ihop, kategoriserar och analyserar all tillgänglig data. Det skapar nya möjligheter inom exempelvis rumspositionering, där magnetsensorer och optiska sensorer kan ge mycket hög tillförlitlighet när de används tillsammans.

– Vi kommer att demonstrera magnetisk positionering och berätta om de användningsområden och fördelar som vi ser. Besökarna i montern kommer också kunna utmana oss med konkreta problem. Målet är att komma i kontakt med stora industribolag, eller med produktutvecklare inom industrin.

Besök oss på Hannovermässan

Välkommen att besöka automationspaviljongen på Hannovermässan den 1-5 april, vi finns i hall 11. Om du har några frågor så är du välkommen att kontakta Marie Söderkvist Nyberg, marie.soderkvist.nyberg@automationregion.com eller 073-662 14 06.

Våra utställande företag

Automation Regions och Svenska Mässans automationspaviljong utgör en av två satelliter till den svenska nationspaviljongen som koordineras av Business Sweden. Värd för den andra satelliten är Energimyndigheten, som medverkar på mässan tillsammans med ett antal små och medelstora företag inom den svenska energisektorn.