Automationsnätverket som skapar kreativa krockar

Notis · 2016-12-22

Automation Region skapar möten mellan näringslivet, den offentliga sektorn och forskningen för att de ska stärka varandra och med gemensamma krafter möta digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

– Vi försöker väcka nyfikenheten och viljan att förstå att vi står inför ett stort skifte nu. Alla pratar om digitaliseringen, men vad innebär den i praktiken? Vi vill visa på möjligheterna för både små och stora företag, säger Karolina Winbo.

Läs artikeln om Automation Region i Tillväxt Sverige, bilaga i Dagens Industri den 13 december 2016 »