Automatiserad flygning ger billigare övervakning

Notis · 2011-06-27

Studenter vid Mälardalens högskola testar ett system för att med GPS automatiskt styra ett modellflygplan. Det kameraförsedda planet orienterar sig efter förprogrammerade GPS-koordinater är det tänkt, även om de vid första flygförsöket inte riktigt fick det att fungera. Polisen kan ha nytta av tekniken för att hålla koll på stora folkmassor eller för att söka efter försvunna personer, och Räddningstjänsten kan skicka upp modellflygplan för att övervaka skogsbränder.

Om tekniken fungerar kan många fler ha råd att köpa ett modellflygplan för att sköta övervakning från luften. Obemannade flygplan är idag väldigt dyrt och det är i stort sett bara militären som har råd med dem. Studenterna läser på Akademien för innovation, design och teknik och projektet genomförs under överinseende av professor Lars Asplund.