Avancerad utbildning möter industrins behov

Artikel · 2014-06-27

Skräddarsydd, kostnadsfri utbildning för ingenjörer och utvecklare ska säkra tillgången på mjukvaruexperter i industrin. Mälardalens högskola och Automation Region med medlemsföretag står bakom satsningen PROMT, Professionell masterutbildning i programvaruteknik.

– Vi arbetar på olika sätt för öka medlemsföretagens samverkan med högskolan. PROMPT är ett utmärkt initiativ där industrin och akademin krokar arm för att lösa ett konkret problem, säger Karolina Winbo, processledare på Automation Region.

För många industrier är mjukvaruutvecklingen av avgörande betydelse. PROMPT fokuserar på tre branscher: automation, fordon och telekommunikation. Det är branscher med tuff internationell konkurrens där det behövs krafttag för att svenska företag ska kunna behålla och utveckla sina positioner.

– Företagen måste bli bättre på att utveckla mjukvara men då måste de också ha möjlighet att knyta till sig rätt kompetens. Det råder bland annat brist på systemutvecklare med kunskaper inom agila metoder, testning och säkerhet, säger Hans Hansson, professor i datateknik vid Mälardalens högskola.

Avancerad utbildning på distans

Utbildningarna genomförs online med hjälp av det pedagogiska verktyget ”Scalable Learning” som är utvecklat av SICS. Deltagarna följer föreläsningarna på distans vid tider som passar dem. Kunskaperna ska vara direkt tillämpbara i företagens verksamhet men samtidigt ska deltagarna orienteras om hur det ser ut på forskningsfronten och vilka nya tekniker och arbetssätt som kommer.

– Samtliga kurser inom PROMPT är på avancerad nivå och det finns uttalade krav på förkunskaper. Vi siktar in oss på en målgrupp som har varit ute och jobbat i några år, säger Hans Hansson.

I en pilotomgång lanseras fyra kurser – ”Funktionssäker mjukvara”, ”Agile och Lean utveckling av mjukvaruintensiva produkter”, ”Programvarutest” samt en projektkurs. Pilotomgången genomförs under hösten och sedan startar de första skarpa kurserna i januari 2015. Om initiativet sedan faller väl ut och får fortsatt finansiering så kommer ytterligare sex till sju kurser lanseras.

Utvecklas i samverkan med industrin

Utbildningarnas innehåll diskuteras och utvecklas i styrgrupper där representanter från industrin medverkar. Automation Regions medlemsföretag Bombardier är engagerade i styrgruppen för utbildningen ”Programvarutest”.

– Vi ser ett behov av att utveckla vår metodik och kompetens för att kunna bygga robust mjukvara. Det känns mycket positivt att vi kan genomföra den här satsningen tillsammans med högskolan, säger Ola Sellin som leder en grupp systemingenjörer som utvecklar testsystem på Bombardier.

Gruppen arbetar med mjukvaran för tågens styrsystem. Testningen sker i flera steg där enskilda funktioner kvalitetssäkras innan de integreras i system som slutligen testas på plats i fordonen. Eventuella fel ska uppdagas i ett så tidigt skede som möjligt, det kortar utvecklingstiden och sparar onödigt arbete. För Bombardier är det viktigt att stärka processen kring testningen men Ola pekar också på andra vinster relaterade till kompetensutveckling.

– På köpet kan vi åstadkomma en efterlängtat statushöjning för de som jobbar med testning. Genom att erbjuda våra medarbetare utvecklingsmöjligheter så hoppas jag att vi får behålla dem och det blir då också en garant för bra kvalitet, avslutar Ola Sellin.

Kurserna inom Prompt ges i samarbete mellan Blekinge Tekniska högskola, Chalmers och Göteborgs universitet, Mälardalens högskola och forskningsinstitutet SICS. Projektet finansieras av KK-stiftelsens program ”Expertkompetens för innovation”. Det är ett öppet initiativ som välkomnar ytterligare företag och lärosäten att medverka.

För mer information, kontakta Malin Rosqvist, 021-10 31 12, malin.rosqvist@mdh.se eller Karolina Winbo, 021-10 73 77, karolina.winbo@automationregion.com. Mer information finns även på www.mrtc.mdh.se/projects/prompt.