Avstamp för SICS och Automation Region i Västerås

Artikel · 2012-05-31

Det var en uppskattad och välbesökt invigning av SICS nya lokaler på Mälardalens högskola den 15 maj. För Automation Regions och klusterföretagens del innebär samarbetet nya möjligheter, inte minst med tanke på Helena Jerregårds samordning av uppdragen som processledare för Automation Region och vd för SICS i Västerås.


Invigande intressenter, från vänster: Karin Röding (rektor Mälardalens högskola), Ulla Persson (kommunstyrelseordförande Västerås stad), Christer Norström (vd SICS), Erik Oja (vice vd ABB Sverige/ordförande Automation Region) och Sofia Wallström (länsråd Länsstyrelsen).

SICS i Västerås – eller, som det korrekta namnet lyder, SICS Swedish ICT Västerås AB – invigde sina lokaler i Västerås på Mälardalens högskola (MDH) den 15 maj. Många hade hörsammat inbjudan och det blev till att utnyttja både sitt- och ståplatser när hundratalet intresserade strömmade till. Under ledning av moderator Claes Jonsson avlöpte dock arrangemanget smidigt och alla fick sig till livs både intressanta föreläsningar och god mingelmat.


Helena Jerregård, vd för SICS Swedish ICT Västerås AB, berättade om de möjligheter SICS etablering i Västerås innebär bland annat med tanke på det nära samarbetet med Automation Region.

Invigning inleddes med korta introduktioner från intressenter och samverkanspartner bakom SICS satsning i Västerås. I tur och ordning delade Christer Norström (vd SICS), Karin Röding (rektor MDH), Ulla Persson (kommunstyrelseordförande Västerås stad), Sofia Wallström (länsråd Länsstyrelsen) och Erik Oja (ABB/Automation Region) med sig av sina tankar kring satsningen, som Claes följde upp med relevanta frågor. Enligt Helena Jerregård betyder samsynen mycket för det fortsatta arbetet.


Moderator Claes Jonsson med Västerås Science Parks vd Caroline Drabe.

– Genom SICS etablering stärker vi företagen i regionen tack vare en ökad spridning av resultat och kompetens från högskolan, säger Helena. Visst innebär det en utmaning att bygga upp verksamheten i Västerås, men genom samverkan mellan exempelvis Automation Region och SICS finns alla möjligheter för en vinna/vinna-situation.

SICS i Västerås består av en flexibel organisation där kompetens hämtas från både Mälardalens högskola och SICS i Kista. Förutom Helena består styrkan hos SICS i Västerås till att börja med av professor Hans Hansson, Markus Bohlin och Stefan Cedergren.

– Vår förhoppning är naturligtvis att vi ska etablera oss starkt och växa volymmässigt, säger Christer Norström. Det gäller både i antal projekt och antalet medarbetare.


Lars Gustafsson från Vinnova minglade med Erik Oja från ABB och Automation Region.

Det viktigaste för SICS är dock att medverka till skapandet av nya tillämpningar som i sin tur leder till nya tjänster, produkter och företag inom automation – vilket ytterligare vässar branschens konkurrenskraft.

– Automation Region är en av förutsättningarna bakom SICS satsning i Västerås tack vare det nära samarbetet med ett aktivt näringsliv, fortsätter Christer. SICS kan komplettera och stärka samtidigt som kompetensen inom Automation Region gör att vi breddar vår förståelse för applikationer inom automationsområdet.

SICS – Swedish Institute of Computer Science – arbetar sedan många år med uppdragsfinansierad forskning. Mälardalens högskolas traditionella styrka är att överföra kompetens genom framförallt projekt i grundutbildning, doktorandprojekt och adjungerade tjänster inom forskning, det vill säga överföringar som kräver lång framförhållning. Det som saknas är projekt med kortare tidshorisont både i start och längd och där leverans av resultat är i fokus. Det är här SICS Västerås kommer in.


Välbesökt invigning med ett 100-tal intresserad åhörare som fick sig både föreläsningar och mingelmat till livs.

– Vi kommer att fungera som en länk mellan Mälardalens högskola, näringslivet och SICS i Kista, med fokus på synergier inom konkreta uppdragsforskningsprojekt, avslutar Helena. Som jag tidigare sagt är SICS en skattkista fylld med kompetens som i kombination med nätverket runt Automation Region erbjuder helt nya möjligheter.