Balansgång

Ledare · Jenny Sjödahl • Local Business Unit Manager • ABB Control Technologies · 2013-11-29

Bild

På ABB Control Technologies utvecklar och säljer vi det världsledande styrsystemet 800xA. En utmaning som vi delar med våra kunder är att attrahera ungdomar till automationsbranschen. Hur ändrar vi deras bild av exempelvis operatörsarbete? ABB arbetar oerhört mycket med såväl ergonomi som design, eftersom det är avgörande för att skapa en attraktiv arbetsplats för våra kunder.

Vi säljer kompletta kontrollrumslösningar inklusive design och möbler – inte för att vår affärsidé primärt är att sälja möbler, men för att konceptet som sådant driver försäljningen av våra styrsystem och differentierar oss från konkurrenterna. Givetvis är de tekniska lösningarna i botten en förutsättning för att möjliggöra visionen om det integrerade kontrollrummet. Vi hjälper även våra kunder att konsolidera och minska kostnader genom centraliserade kontrollrum istället för flera mindre, eftersom målet är att erbjuda en total överblick från ett och samma ställe. Den hårda verkligheten är att det måste vara lätt att styra, vilket kräver en total kontroll över processen – utan total överblick och rätt verktyg kan operatörerna inte fatta rätt beslut i kritiska lägen.

Samtidigt är det viktigt att hitta en balans mellan äldre styrsystem och våra nyaste erbjudanden. Vi måste hjälpa kunderna att hitta rätt kombination av nuläge och strategin framåt; hur kan kunderna hålla de äldre systemen vid liv samtidigt som de moderniserar och effektiviserar sin anläggning? Det är en svår balansgång också för oss på ABB eftersom vi måste hålla äldre system vid liv samtidigt som vi tittar bortom dagens alternativ för att inte missa nya trender – totalt sett innebär det ett enormt spann som ska täckas med de resurser som står till förfogande.

Utmaningen i arbetet ligger dessutom både på teknik- och humanplanet. Dels att migrera mjukvara och hårdvara till en annan plattform rent tekniskt, dels att lära/vänja människorna att arbeta med nya system. I det sistnämnda finns det nämligen en dubbelproblematik, speciellt i västvärlden. Våra kunder har många äldre operatörer som är vana med och enormt kunniga inom sina system. Samtidigt har vi den nya generationen operatörer som vill ha moderna system och arbetsplatser. Att få till denna övergång balanserat och smidigt är en verklig utmaning.

För att attrahera unga till branschen är det viktigt att vi kan påverka ungdomar till och med tidigare än på gymnasienivå. Vi måste bli duktigare på att visa upp alla de möjligheter som finns inom ABB. Nästan all verksamhet i vår bransch handlar om människor, att samarbeta, att gå åt samma håll; hur tydliggör vi det? Det är en utmanande och stimulerande bransch med globala kontakter, en fantastiskt spännande miljö att vara verksam i. Det finns få branscher – eller företag – som erbjuder samma möjligheter!

Här har automationsbranschen och Automation Region sin kanske största utmaning, där jag gärna ställer upp och bidrar. Det gäller att hitta rätt väg in, att hitta målgruppen. I förlängningen är det framförallt i det långsiktiga rekryteringsperspektivet som Automation Region kan bidra för att väcka intresset kring en oerhört spännande och intressant bransch.

Jenny Sjödahl • Local Business Unit Manager • ABB Control Technologies