Basen för vår digitala framtid

Ledare · Jessica Bruch, professor i produktionssystem, Mälardalens högskola · 2019-10-31

Vi lever i en värld av ständig förändring och vi behöver hitta nya vägar för att tillgodogöra oss kunskap och bli mer flexibla i vår profession. Hos företagen ökar behovet av kompetensutveckling i samma takt som tekniken utvecklas. Det är inte en fråga om att hitta ny personal utan om att ge de befintliga medarbetarna bredare och djupare kunskap.

Våra lärosäten behöver se över sitt linjära sätt att bedriva utbildning. Kompetensutveckling under hela yrkeslivet är nödvändigt som en bas för vår digitala framtid.

På Mälardalens högskola är det livslånga lärandet ett av våra prioriterade områden. Vi utvecklar kurser inom inbyggda system, framtidens energi, industriell produktionsutveckling, AI och programvaruteknik inom de tre projekten FutureE, Premium och Prompt. Projekten drivs i nära samverkan med industrin, där kursutbud och innehåll bestäms helt utifrån företagens behov. Vi vill erbjuda utbildningar inom de kompetenser som företagen efterfrågar och kurserna ska vara tillgängliga för alla som vill gå dem. Vi använder också kunskapen om företagens behov för att göra våra traditionella campuskurser ännu bättre anpassade till företagens kompetensbehov.

Varje kurs är utvecklad av forskare på högskolan i samverkan med minst fem företag. Den största styrkan i detta upplägg är att vi slipper gissa oss till vad företagen behöver – innehållet blir aktuellt och relevant samtidigt som kurserna inte blir företagsspecifika. Målet är att kurserna på sikt ska integreras i högskolans ordinarie kursutbud och inte vara beroende av extern finansiering. En betydande del av det ordinarie kursutbudet ska ha en utformning som är anpassat för livslångt lärande.

Mälardalens högskola har kommit långt när det handlar om samverkan och jag tror att vi snart kan vara lika framstående inom livslångt lärande. Och det här är bara början. Hela konceptet med högskolestudier behöver ses över – se bara på antagningsförfarandet. Du kan ansöka två gånger om året, i april och oktober. Industrin har många fler parametrar att ta hänsyn till. Hög- och lågkonjunktur, orderingång och andra ekonomiska faktorer som gör att industrin behöver mer flexibilitet i planeringen av utbildningsinsatser. På avancerad nivå krävs dessutom ofta akademiska förkunskaper. I våra kurser har vi öppnat upp för antagning på reell kompetens – den sökande kan tillgodoräkna sig sina erfarenheter från yrkeslivet, och vi hanterar ansökningsperioderna mycket mer flexibelt.

För oss är Automation Region en viktig samarbetspartner som har en strategisk roll i kompetensförsörjningen till framtidens industri. Automation Region kan även bidra till att vässa kurserna ytterligare med hjälp av insikter från de omfattande behovsinventeringarna och olika aktiviteter och mötesplatser.

Jessica Bruch
Professor i produktionssystem, Mälardalens högskola