Behandla dina medarbetare som VIP

Artikel · 2023-12-18

Ett innovativt organisationsklimat är en överlevnadsfaktor för alla företag. Innovation behöver vara en angelägenhet och ett förhållningssätt i hela organisationen, och organisationsklimatet kan både driva och bromsa den innovativa förmågan. Så utöver att följa dina vanliga nyckeltal så har du mycket att vinna på att mäta hur dina kollegor mår och vilka förutsättningar de har.

Terese Jansson, Mindflower.

Nyckeltal – det traditionella fokuset handlar ofta om hur det har gått, om företaget har levererat inom den uppsatta tidsramen och budgeten. Kalla fakta svart på vitt. Men lek med tanken att ett projekt är försenat, då säger inte det nyckeltalet något om vilka justeringar som behövs för att leverera i tid, med god kvalitet och inom budget. Det är ofta de insikterna och förståelsen som företagen efterfrågar.

Just detta arbetar Terese Jansson på Automation Regions medlemsföretag Mindflower med. Genom att addera ett ”VIP-filter” till nyckeltalen kan företag utvecklas och nå längre. Och VIP, det står för Välmående, Innovation och Produktivitet.

Utveckling baserad på forskning

– Involvera alla i mätning och analys! Det är en ledarskapsfråga, men även en medarbetarfråga. Att rusta alla för att klara de gemensamma utmaningarna, säger Terese Jansson. Att involvera alla behöver inte bli stort och krångligt, om du har rätt verktyg. Vi utvecklade Prindit för att utmana traditionella perspektiv på hur sunda, hållbara och framgångsrika arbetsplatser kan formas.

Exempel från Prindits gränssnitt.

För över tio år sedan utvecklades verktyget Prindit baserat på forskning inom innovation, produktivitet, välmående, effektiva team, och positiv psykolog. Stefan Cedergren och Anders Wikström ledde arbetet som genomfördes på forskningsinstitutet RISE i Västerås. För knappa två år sedan togs Prindit in i Mindflowers produktportfölj och Terese Jansson följde med som operativ chef, med ansvar för vidareutveckling av produkten.

Terese Jansson förklarar att Prindit är skapat för att mäta, analysera och agera på framgångsfaktorer och önskade beteenden. Ett datadrivet verktyg där medarbetarna regelbundet gör självskattningar inom områden som påverkar välmående, innovationsförmåga och produktivitet, något de kallar för VIP-faktorer. Resultaten återkopplas direkt till medarbetaren med rekommendationer. Det sammanfattas även på team- och organisationsnivå och ger värdefullt ledarskapsstöd och beslutsstöd för chefer och teamledare.

Under forskningsperioden testades och utvecklades verktyget i samarbete med företag, särskilt inom industrin. Det är dock viktigt att påpeka att verktyget inte är begränsat till någon specifik bransch – det är lika effektivt och anpassningsbart för användning inom olika typer av verksamheter. Välmående, innovativa och produktiva medarbetare är naturligtvis värdefulla i alla branscher och i offentlig verksamhet.

Terese Jansson förklarar att det inte är möjligt att maximera alla tre VIP-indikatorer samtidigt. Jämför det med att hantera ett mixerbord med tre reglage, ett för varje indikator. Att dra upp alla reglage till max samtidigt är inte hållbart, det krävs en balans. Till exempel kan under en period med hög produktivitet stressnivån öka, och för att upprätthålla balansen måste kravet på innovation sänkas.

Ett gemensamt ansvar på arbetsplatsen

Terese Jansson betonar vikten av att komplettera hårda nyckeltal med att även mäta och analysera de mjuka värdena. Involvera alla och ta gemensamt ansvar för en attraktiv arbetsplats, av alla och för alla.

– Genom att mäta, analysera och samarbeta kring resultaten kommer ni inte bara kunna navigera framåt på ett framgångsrikt sätt, utan dessutom skapa en arbetsplats med hög nivå av glädje och psykologisk tillit. Analyserna ger organisationen förståelse som hjälper dem att styra, gasa och bromsa i rätt tid och identifiera orsaker att agera på i stället för att bota symptom, säger Terese Jansson.

Kontaka Terese JanssonMindflower om du vill veta mer om Prindit.