Bekräftelse på att vi är på rätt väg

Ledare · Mikael Klintberg • Processledare · 2013-10-31

Bild
 

Nu har det snart gått en månad sedan jag började min nya tjänst som processledare tillsammans med Karolina Winbo på Automation Region. Det känns otroligt bra med det höga engagemang som finns bland alla medlemmar och samarbetspartner inom Automation Region, en avgörande faktor för ett medlemsdrivet kluster. I den nya processledningen har vi redan genomfört en strategidialog med styrelsen under oktober där vi gick igenom dagsläget och skapade en gemensam bild av nuläget. Vi har nu en bra överblick om vilka utmaningar och möjligheter vi har tillsammans.

Vår verksamhetsplan för 2013 rullar på med bra fart och de flesta aktiviteterna har genomförts eller genomförs enligt planen. Automation Summit blev en stor framgång och en utvärdering är genomförd för att samla alla synpunkter och erfarenheter inför nästa Summit 2015.
Efter en rundringning till de flesta av medlemmarna under de senaste veckorna har jag fått fram information om vad ni tycker om Automation Regions verksamhet samt vad ni vill att klustret ska fokusera på och förbättra framöver. Att Automation Region är högintressant bland er medlemmar märks inte minst på den indexmätningen som gjordes under telefonintervjun, där index blev 8,97 på en skala 1-10 på frågan ni vill rekommendera ett företag inom automationsbranschen som ännu inte är medlem till klustret. Med detta index i ryggen känns det som en bekräftelse på att vi är på rätt väg!

Områden som Automation Region kan förbättra är kommunikationen till medlemmarna samt att förtydliga vilken roll klustret ha framåt. Det finns framförallt två arbetsområden som flera av er medlemmar och samarbetspartner lyfter fram som prioriterade aktiviteter under 2014, nämligen Affärsutveckling samt Forskning & Innovation.

Inom Affärsutveckling handlar det främst om hur vi kan få fler slutkunder som medlemmar inom Automation Region. I processledningen har vi därför haft möten med flera slutkundskluster för att öppna möjligheten till samarbete, bland annat med MITC (Mälardalen Industrial Technology Center), Produktionslyftet, Triple Steelix och Packbridge.

När det gäller Forskning & Innovation har vi framförallt PiiA-projektet (Processindustriell IT och Automation) som rullar igång under Q4. Utöver det så har vi AIR-projektet (Automation Innovation Region) som arbetar dels med att stötta medlemsföretagen när det gäller innovationsstrategier, dels med Open Innovation-tävlingen som fokuserar på energibesparing. Jag kan redan nu flagga för att frukostmötet den 3 december kommer att bli riktigt spännande!

Om ni har synpunkter på vad ni som medlem kan och vill vara med och bidra med, eller om ni har andra kommentarer eller önskemål, är ni alltid varmt välkomna att höra av er till oss i processledningen.

Med vänlig hälsning
Mikael Klintberg • Processledare