Besök från Israel och Spanien

Notis · 2015-05-28

Besök från Spanien och Israel på expectrum

Under maj spenderade en grupp forskare och lärare från Israel och Spanien en vecka i Sverige för studiebesök och kunskapsutbyte inom ramen för projektet Tempus IDEA. Värd för besöket var Inovation och produktrealisering, IPR, vid Mälardalens högskola.

Tillsammans med Västerås Science Park och Addiva tog Automation Region emot delegationen under en av dagarna och presenterade regionens innovationssystem. Besökarna var nyfikna på hur inkubatorer fungerar och hur samhälle, akademi och näringsliv samverkar i Mälardalsregionen.

Mötet genomfördes på expectrum där deltagarna också fick en guidad visning i lokalerna. Arbetssättet på expectrum fascinerade och under eftermiddagen fortsatte gruppen till ABB Corporate Research, där de fick en rundtur och introduktion till ABBs arbete med utveckling och innovation.