Beställ Automation Regions broschyr!

Notis · 2008-12-16Under hösten har vi tagit fram presentationsmaterial i form av en broschyr. Förhoppningen är att den ska användas av medlemsföretagen för att förklara den kraftsamling för branschen som Automation Region står för och vad automation EGENTLIGEN är!

Givetvis kommer broschyren även väl till hands vid mässor, konferenser och företagsbesök. Har du inte sett den? Kontakta någon av oss under menyn "Kontakt"så skickar vi ett exmplar!