Beställarkompetens – tur eller struktur?

Artikel · 2018-06-29

Bernt Henriksen och Eva Holmström.

Funderar du på frågor som: Vilka förbättringar kan automation tillföra i vår verksamhet? Hur börjar vi? Vilka krav ska vi ställa? Hur upphandlar vi för att nå dit vi vill? Misströsta inte, hjälpen är nära. I augusti lanserar Automation Region guiden som visar vägen genom den ibland snåriga processen till en lyckad automationsinvestering.

Utifrån specialistkunskap och lång erfarenhet inom branschen har Automation Region utvecklat en guide när det gäller att utveckla automation och digitalisering för företag. Guiden är utformad för SME-företag och utgår från industri – men behoven är likartade i de flesta branscher menar Bernt Henriksen, senior automations- och produktionsspecialist, Automation Region och Eva Holmström, projektledare och ordförande i Automation Regions Affärsutvecklingsgrupp.

Syftet är att hjälpa företag att lyckas med automation och digitalisering, att ha koll på vad som krävs för att göra rätt investeringar och att lyfta kompetensen hos hela företaget;

– Ett sätt att optimera företagets resurser och skapa ett bättre slutresultat.

En lyckad automationsinvestering beror den på tur eller struktur?

– För att kunna göra rätt val behöver du förstå hela processen och vikten av de olika. Vi erbjuder en guide i hur du kan gå tillväga och hitta rätt möjligheter från start till mål, hur du gör för att ta fram rätt kravspecifikation och rätt ekonomiska beslut. I organisationen behöver vi även involvera alla berörda, säger Eva Holmström.

Varför är det viktigt med beställarkompetens?

– Vi har erfarenhet av vad misstag kan leda till. Efter en förstudie kan projekt stanna upp, ofta på grund av osäkerhet om hur företaget ska gå vidare. Vi vill hjälpa medlemsföretagen att ställa rätt krav vid inköp av automation. Alla tjänar på att leverantör och kund samverkar och hjälps åt att hitta rätt lösning för rätt behov och starta i rätt moment. Detta är en viktig komponent när det gäller att skapa bättre affärer framåt, påpekar Bernt Henriksen.

– Många misstag som görs leder till förluster, vi vill helt enkelt eliminera risken för misslyckade projekt. Delar av det här materialet har tidigare använts i en förstudie, men dokumenten har inte funnit samlade tidigare. Nu kan vi erbjuda ett helhetsgrepp och hjälp med en process som många tycker är svårtillgänglig.

Att Bernt Henriksen med sin långa yrkeserfarenhet skulle kunna prata i dagar om ämnet råder det inget tvivel om. Han har under åren hållit många olika utbildningar om beställarkompetens. Med den här satsningen hoppas man nu kunna sprida den samlade kunskapen och erfarenheten snabbare och till fler. Guiden i beställarkompetens kommer att lanseras i augusti 2018. Det sker bland annat genom föreläsningar via nätet, via Automation Regions hemsida, frukostmöten samt workshops på olika orter och hos intresserade företag.

– Håll koll på vad som händer i augusti, uppmanar Eva Holmström. Vi kommer att ha en plan för hela hösten!